Blåvandshuk Skole skal være udeskole

De 15 første demonstrationsskoler i Danmark er udvalgt

Af
Kim Schou

Udeskole bliver med folkeskolereformen udbredt til landets skoler. Her kan undervisningen flyttes ud i skoven, parken eller til genbrugsstationen. I dag besøger undervisningsministeren Guldberg Skole, der er en af de 15 demonstrationsskoler med særlig erfaring, som skal være foregangsskoler for, hvordan skoler kan arbejde med udeskole.
Udeskole giver mulighed for en praksisnær og anderledes undervisning og er en måde at arbejde med folkeskolereformens formål om at føre virkeligheden ind i skolen. Et nyt udeskoleprojekt skal videreudvikle og formidle praksisnær viden om udeskole og give bud på, hvordan skoler kan arbejde med udeskole som undervisningsmetode. Derfor har Undervisningsministeriet og Miljøministeriet tilsammen afsat 10,5 mio. kroner til projektet, som VIA University College gennemfører i samarbejde med Metropol, Københavns Universitet og Steno Center for Sundhedsfremme.

15 skole udvalgt

15 skoler med erfaring inden for udeskole er udvalgt til at være demonstrationsskoler og går nu i gang med arbejdet. Erfaringerne fra de 15 skoler udbredes i skoleåret 2015/16 til yderligere 50 demonstrationsskoler, der gerne vil arbejde med udeskole.
”Jeg er meget spændt på at følge arbejdet med udeskole både på Guldberg Skole og de andre 14 demonstrationsskoler. Udeskole er en god mulighed for at arbejde med anvendelsesorienteret undervisning, hvor der veksles mellem det, som eleverne lærer i klasseværelset, og den virkelige verden uden for skolen – om det så er på skolen, på genbrugspladsen, på virksomheder eller andre steder, som understøtter undervisningens faglige mål. Men udeskole er også, når byrummet og kulturinstitutioner tænkes ind i undervisningen,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Sjov oplevelse

”Det skal ikke bare være lærerigt at gå i skole, det må også godt være sjovt. Og jeg er sikker på, at både geometri, fotosyntese, biodiversitet og klimaforandringer bliver noget mere interessant, hvis man skifter klasseværelset ud med naturen. Jeg håber derfor også, at initiativet med udeskoler vil få flere private skovejere og lodsejere til at gå med i et samarbejde om at udlåne arealer til udeskoleundervisning,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl.
De første 15 demonstrationsskoler får et materiale, der samler den vigtigste viden og litteratur, gode eksempler, hjælp til at komme i gang og hjælp til afdækning af, hvordan lokalområdet kan inddrages m.v. Materialet videreudvikles med projektets erfaringer til brug for de yderligere 50 demonstrationsskoler fra skoleåret 2015/16 og vil være tilgængeligt for alle skoler på emu.dk. Alle demonstrationsskoler vil blandt andet via konsulentstøtte og aktionslæringsforløb få mulighed for at videreudvikle deres arbejde med udeskole.
I foråret 2015 bliver der afholdt en udeskolekonference for de kommende 50 demonstrationsskoler, hvor projektets foreløbige resultater fremlægges, og hvor skoler får mulighed for at forberede deres arbejde som demonstrationsskole. Ansøgningsprocedure til anden runde demonstrationsskoler meldes ud i løbet af efteråret 2014.

De 15 demonstrationsskoler

Hovedstaden: Tagensbo Skole (Københavns Kommune), Guldberg Skole (Københavns Kommune), Søndermarkskolen (Frederiksberg Kommune), Strandgårdskolen (Ishøj Kommune).
Sjælland: Fredensborg Skole (Fredensborg Kommune), Trekronerskolen (Roskilde Kommune), Egebjerg Skole (Odsherred Kommune), Røsnæs Skole (Kalundborg Kommune).
Fyn: Spurvelundskolen (Odense Kommune), Stokkebækskolen (Svendborg Kommune).
Jylland: Naur-Sir Skole (Holstebro Kommune), Langesøskolen (Silkeborg Kommune), Virklund Skole (Silkeborg Kommune), Blåvandshuk Skole (Varde Kommune), Ravsted Børneunivers (Aabenraa Kommune)

Publiceret 21 August 2014 06:00