Få en gratis fuglekasse onsdag formiddag på Projektcenter Køge Bugt.

Få en gratis fuglekasse onsdag formiddag på Projektcenter Køge Bugt.

Hjælp til vores bevingede venner

Køge kommune, DN og DOF i Køge sætter fokus på fugle og flagermus

KØGE: Mange mennesker nyder fuglelivet i deres have og hjælper fuglene med foder og redekasser. Færre er nok klar over, at flagermus også har brug for bolighjælp.
Og hjælper vi fugle og flagermus, hjælper de os. De gør nemlig stor nytte i haven ved at æde mange insekter og smådyr, der ellers betragtes som skadedyr. Et musvitpar skal fange mange tusinde insektlarver og andre smådyr for at opfostre et kuld unger.
Flagermus æder op mod 2.000 små insekter som dansemyg – i timen.
Flagermus og hulerugende fugle har deres naturlige redesteder i gamle, hule træer. Dem har vi ikke så mange af mere i vores velplejede kulturlandskab. Men for mange arter fungerer redekasser som en udmærket erstatning.
Fuglekasser kan hænges op hele året, men det er bedst at gøre det i efteråret. Så kan de bruges som ly for fugle i vinterkulden, og fuglene har god tid til at se dem an før ynglesæsonen næste forår.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Køge, Dansk Ornitologisk Forening Køge Bugt, Projekt Center Køge Bugt og miljøafdelingen i Køge Kommune vil gerne forbedre vilkårene for fugle og flagermus. Og sætte fokus på, at alle, der har et sted at hænge en kasse op, kan hjælpe. Det gør de med et arrangement, hvor borgerne i Køgeområdet kan få redekasser til opsætning i haver, boligområder og naturområder.
Ledige i aktivering på projektcentret har bygget kasser til flagermus, stære, mejser, spurve, mursejlere og tårnfalke. Så kom og få en snak med foreningerne og kommunen, vælg dig en kasse og få råd om opsætning. Så længe lager haves…..
Kom og hent en fugle- eller flagermuskasse kvit og frit onsdag den 27. august kl. 10.00-12.30 i Projektcenter Køge Bugt, Værftsvej 9 i Køge.
pm

Publiceret 21 August 2014 10:00