(Arkivfoto: JCJ).

(Arkivfoto: JCJ).

Mange frivillige aktiviteter i Solrød

SOLRØD: I Solrød Kommune er der rigtig mange frivillige tilbud til dem, der af den ene eller anden grund, med fordel kan gøre brug af en hjælpende frivillig hånd.
Dem, der yder en frivillig indsats, gør en stor forskel for en eller flere af de medborgere, der har brug for den hjælpende hånd.
I pjecen ”Guide om frivillighed” er forskellige tilbud med kontaktoplysninger og lignende samlet og indeholder informationer om muligheden om at få tilskud. Guiden udkom første gang sidste år. I år er den udgivet i en opdateret version, fortæller frivillighedskoordinator Rikke Wind Kongsmark.
- Tanken bag guiden er at give borgerne i Solrød et overblik over, hvad der aktuelt foregår af frivillige sociale aktiviteter i kommunen. Et overblik der både kan bruges som udgangspunkt for at benytte et af de mange frivillige tilbud, men i ligeså høj grad som inspiration til, hvor mange forskellige muligheder der er for at gøre en frivillig indsats på det sociale område.

Meningsfyldt arbejde

I guiden omtales cirka 40 foreninger og andre sociale sammenhænge i Solrød Kommune, der på forskellige måder tilbyder frivillig social støtte, vejledning og en variation af aktiviteter.
- At yde en frivillig, social indsats opleves af de fleste frivillige som meget meningsfuldt og givende. Der er mange forskellige måder at være frivillig på, og den frivillige indsats er også betydningsfuld, selvom det kun er muligt for den frivillige at afse et par timer en gang imellem, siger Rikke Wind Kongsmark.
Guiden er med i den husstandsomdelte kuvert fra Solrød Kommune, hvor der som tidligere år er programmer, brochure og flyers om den kommende vintersæsons fritidsaktiviteter.
pm

Publiceret 21 August 2014 06:30