I Hastrupskolens SFO vægter man at sætte god tid af til at planlægge sjove aktiviteter for børnene.

I Hastrupskolens SFO vægter man at sætte god tid af til at planlægge sjove aktiviteter for børnene.

Ny start på SFO'erne

Skolereformen har betydet store ændringer i SFO'erne. I Hastrupskolens SFO har man benyttet lejligheden til at tænke tilbuddet helt forfra.

Af
Martin Rasmussen

SFO: Skolereformen har vendt op og ned på hverdagen i landets skoler efter sommerferien, men også i SFO'erne har reformen skabt en helt ny hverdag, som har tvunget ledere og medarbejdere til at se med nye øjne på, hvordan man skaber et relevant tilbud, så børn og forældre stadig vælger SFO'en til, selv om skoledagene er blevet noget længere.
Det gælder blandt andet i Hastrupskolens SFO, hvor man har valgt en positiv tilgang til den nye hverdag.
- Reformen giver os nogle nye muligheder. Det er en ny start, og vi har tænkt hele tilbuddet forfra. Vi vil levere et ordentligt stykke arbejde med gode aktiviteter. Et højt aktivitetsniveau er med til at gøre det attraktivt for både børn og medarbejdere at være her, fortæller SFO-leder Troels Clausen.
Det betyder blandt andet, at man i SFO'en har vægtet at sætte tid af til at planlægge gode aktiviteter for børnene, selv om tiden er blevet mere knap - blandt andet fordi pædagogerne er mere involveret i skoledagen.
- Nogle havde frygtet et jordskred af udmeldelser, men der er faktisk sket det modsatte. Vi har fået flere børn efter sommerferien, og jeg tror på, at det er fordi vi har et rigtig godt tilbud, siger Troels Clausen.

Trættere børn

En del af den nye hverdag er også at tage højde for børnenes ændrede skoledag, og efter sommerferien har man blandt andet registreret, at de mindste børn kommer trætte fra skole, efter at skoledagen er blevet længere, så for dem lægges der blandt andet også vægt på mulighederne for at hvile i SFO'en.
- Det er modsat for de største børn - de har brug for at kunne knokle rundt og få noget energi ud, når de kommer her, fortæller Morten Sejr, der er koordinerende pædagog i klubben.
Et af kritikpunkterne ved skolereformen har været, at de længere skoledage betyder, at børnene får sværere ved at nå deres fritidsaktiviteter, men fremover bliver der måske mulighed for at møde foreningerne i SFO'en. Troels Clausen vil i hvert fald byde foreningerne inden for i SFO'en til at vise deres tilbud til børnene, som altså på den måde vil kunne prøve kræfter med en række forskellige idrætsaktiviteter og andre fritidsinteresser - afhængig af hvilke foreninger der melder deres interesse i et samarbejde.

Hastrupskolens SFO har justeret tilbuddene til børnene, efter skolereformen trådte i kraft.

Hastrupskolens SFO har justeret tilbuddene til børnene, efter skolereformen trådte i kraft.

Mere end pasning

Også fra centralt hold er der fokus på, at SFO'en stadig skal være et godt tilbud til børnene.
- Folkeskolereformen skal gøre en god skole bedre. Samtidig har vi tilpasset SFO-tilbuddet, så det spiller bedre sammen med den nye og længere skoledag. SFO er mere end pasning. Det er et rigtig stærkt, pædagogisk tilbud, som er med til at understøtte elevernes alsidige udvikling, siger Søren Thorborg, som er skolechef i Køge Kommune.
Eleverne vil møde nogle af de samme voksne i SFO'en og i skoletiden. En af hjørnestenene i folkeskolereformen er nemlig, at pædagogernes kompetencer skal bruges bedre i skolerne. Mange skoler i Køge Kommune har længe haft et samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen, og her har pædagogernes kompetencer vist sig at have stor betydning – i et godt samspil med lærerne. Nu skal pædagogerne også være med på andre klassetrin og i større omfang.
Det bliver blandt andet i de nye timer, der hedder ”understøttende undervisning”, som eleverne skal have i 4-6 timer om ugen. Den understøttende undervisning skal bruges til forløb og læringsaktiviteter, der enten har direkte sammenhæng med fagene, eller styrker elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.
Pædagogerne skal også indgå i andre af de nye dele af skolehverdagen sammen med lærerne. Det kan for eksempel være, når eleverne skal have Motion og bevægelse - fysiske aktiviteter, som kan indgå i fagene eller være afbræk i undervisningen, hvor man få pulsen op.

Værd at vide om SFO

SFO I (0-3. klasse) og II (4.-6. klasse) er pr. 1. august lagt sammen, så hver folkeskole i Køge Kommune får én SFO. Det giver bedre mulighed for at give børnene nogle gode morgen- og eftermiddagoplevelser.

SFO-personalet vil også deltage i skolernes undervisning sammen med lærerne.

Til elever fra 4. klasse og op er der desuden juniorklub på de fleste folkeskoler i Køge Kommune.

Publiceret 21 August 2014 12:00