"En række undersøgelser har vist, at en tidligere og mere sammenhængende indsats giver et kortere sygdomsforløb og en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet," siger Søren Laulund, som er formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Sammenhængende indsats for syge

Nye regler på sygedagpengeområdet gør, at sygemeldte borgere i Varde Kommune fremover vil opleve en tidligere og mere sammenhængende indsats fra kommunens side

Af
Kim Schou

Den 1. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. Varde Kommune er i fuld gang med at virkeliggøre reformen, som for mange vil betyde en kortere sygedagpengeperiode, større fokus på en tværgående og sammenhængende indsats og at sygemeldte som udgangspunkt er sikret forsørgelse under hele sygedomsperioden.
Allerede efter 22 ugers sygemelding skal der fremover ske en vurdering af mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, herunder muligheden for forlængelse af sygedagpenge. Denne vurdering blev tidligere foretaget omkring de 52 ugers forløb.
"En række undersøgelser har vist, at en tidligere og mere sammenhængende indsats giver et kortere sygdomsforløb og en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. De undersøgelser lægger vi os nu i kølvandet af og sætter tidligere ind med en mere koordineret indsats," siger Søren Laulund, som er formand for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.
Fremover vil kommunens sygdomsramte borgere opleve en mere koordineret og sammenhængende indsats.
"Fremover vil vi arbejde mere på tværs i kommunen, når vi skal hjælpe en borger på sygedagpenge. Helt konkret søsætter vi en målrettet og tværfaglig indsats, hvor de kommunale sagsbehandlere samarbejder med en speciallæge fra Region Syddanmark om de enkelte sager. Målet er kortere sygeforløb og bedre afklaring, så flere kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet."
"Vi vil også have fokus på større samarbejde med borgerens egen læge, sygehus og arbejdsplads, så den sygdomsramte oplever en helhedsorienteret indsats, hvor vi kommer hele vejen rundt om vedkommendes situation."
Den nye sygedagpengemodel sikrer sygemeldte offentlig forsørgelse under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte personer, der har modtaget sygedagpenge i 22 uger, og som ikke kan forlænges som sygemeldt, får tilbudt et jobafklaringsforløb, hvor de vil kunne modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau. Jobafklaringsforløbet skal afklare og udvikle den sygemeldtes arbejdsevne og hjælpe vedkommende tilbage på arbejdsmarkedet.

Publiceret 21 August 2014 08:00