Randers :

Borgere på sygedagpenge skal have bedre service

Af
Dan Jensen

Firmaet COWI peger i en analyse af Randers Kommunes sygedagpengeafdeling på en række forslag til forbedringer af sagsbehandlingen.
Analysen bliver nu et vigtigt redskab for sygedagpengeafdelingen til at forbedre servicen og optimere sagsbehandlingen
Rapporten anbefaler, at afdelingen implementerer otte såkaldte designspor. Sporene handler blandt andet om ændringer i forhold til organisering, arbejdsgange, kompetenceudvikling og kontakt til borgerne. Fælles for samtlige spor er, at ændringerne skal optimere sagsbehandlingen og give borgere på sygedagpenge en bedre service.
På mandag vil COWI sammen med Jobcenter Randers drøfte rapporten og dens anbefalinger på et møde i Økonomiudvalget.

Publiceret 21 August 2014 06:30