Region:

Regionen fortsætter forhandlinger med KPC

Af
Bent Larsen

Den 25. juni valgte Regionsrådet Team KPC som OPP-konsortium til opførelse af nyt Psykiatrisk Center i forbindelse med Det Nye Universitetshospital i Skejby.
Det andet konsortium i udbuddet – Team OPP – den 1. juli en klage over beslutning til Klagenævnet for udbud. Klagenævnet kom den 29. juli med en delafgørelse, hvori man afviser at tillægge klagen opsættende virkning. Samtidig blev Region Midtjylland bedt om, inden den 20. august, at meddele, om man fortsætter kontraktforhandlingerne med Team KPC eller annullerer udbuddet.
Nu har Regionsrådet besluttet at fortsætte forhandlingerne med KPC, samtidig med at forretningsudvalget bemyndiges til at indgå forlig med Team OPP.

Publiceret 21 August 2014 05:17