Skatteborgerne betaler ...!

Fårestien i udkanten af Haderslev over mod Ejsbøl Mose bliver genoprettet. Det er så det eneste gode, der kan siges om den sag, for regningen ender hos skatteyderne.

Skadevolderen er Benny Bonde, LA, og det er også ham, der som formand for Plan og Miljø skal forklare borgerne, hvorfor det ikke er ham som skadevolder, der skal betale for genopretningen, men skatteborgerne. Han kan selvfølgelig også lade være med at sige noget, så det er nok det, han gør.

Som øverste chef kunne borgmester Hans P. Geil, V, forklare borgerne, hvorfor de skal betale for en skade, som en af hans nære politiske allierede har forvoldt. Det gør han heller ikke. I stedet henviser han til, at det er en sag, der ordnes administrativt.

Det sker i princippet også, men der kommer dog et politisk mellemspil takket være Enhedslistens Svend Brandt. Han får i september en redegørelse, hvorefter det er op til ham, om sagen skal føres videre til Tilsynet, hvor den rettelig hører hjemme.

Sagen drejer sig nemlig ikke kun om Benny Bonde, hans plovs overgreb på en offentlig sti og en uvedkommende og uvelkommen regning til skatteborgerne. Langt værre er, at han har fået politisk beskyttelse af sin borgmester, og endnu værre er, at dir. Rune Larsson har givet sin politiske chef særbehandling.

Efter at jeg har fået fornyet aktindsigt, ser det ud til, at Rune Larsson har trukket sig som sagsbehandler, men at sagen i øvrigt kører efter de retningslinjer, han lagde, da han selv gik ind som sagsbehandler. I stedet for, som det er sædvane, at sende regningen til skadevolder, altså Benny Bonde, har Rune Larsson sørget for, at regningen ender hos skatteborgerne.

Det fremgår af en mail fra en kommunal sagsbehandler til landmåleren. Heri hedder det:

"Regningen sendes til undertegnede". Mailen er fra 22. juli.

Og så er det, at man kan spørge sig selv: Hvad er der foregået i tiden mellem 1. juli og 22. juli. 1. juli skriver en sagsbehandler nemlig til Benny Bon Jovide bl.a.:

"Jeg vil på baggrund af ovenstående (dokumentation for, at Fårestien er inddraget til opdyrkning) indkalde dig til et møde i uge 30 på åstedet for aftale om, hvordan stien skal genskabes samt aftale tidsfrist for udførelse.

Når stien efter det aftalte er genskabt af dig vil vi på baggrund af din færdigmelding foretage en fælles besigtigelse for at stien er genskabt som aftalt".

Af denne mail fremgår klart, at forvaltningen giver udtryk for, at stien skal genskabes af Benny Bonde og lige så klart fremgår det, at Benny Bonde skal betale omkostningerne. Ellers ville udtrykket "genskabes af dig" ikke være brugt.

Interessant er, at tre såkaldte interne mails er undtaget fra aktindsigt, hvilket naturligvis er med til at tåge-lægge sagen. En af disse mails er dateret 22. juli. Hvad der står i den, kan have haft afgørende betydning for, at forvaltningen samme dag beder om at få en regning fra landmåler tilsendt. Sædvanlig procedure er ikke, at kommunen lægger ud for en skadevolder, men at regningen sendes direkte til ham/hende.

Og så er vi tilbage ved Rune Larsson. Har han igen blandet sig til fordel for sin politiske chef?

Benny Bonde er og bliver en lille fisk i sagen, og skatteborgerne kommer sandsynligvis til at betale for hans brøde. For Rune Larsson kan det se anderledes ud. Han spiller højt spil med sit job.

Havkatten Calle

Publiceret 21 August 2014 07:00