Cirka 300 borgere deltog i mødet i Frihedshallen. Foto: Mikkel Hansen

Cirka 300 borgere deltog i mødet i Frihedshallen. Foto: Mikkel Hansen

Bliver de tjekket for ebola?

Borgermøde om asylcenter udviklede sig til en diskussion om menneskesyn og udlændigepolitik

Af
Mikkel Hansen

Cirka 300 borgere mødte op, da Sønderborg Kommune torsdag aften inviterede til borgermøde omkring byens nye asylcenter.
Det er tilsyneladende ikke et emne, der optager den yngre del af byens befolkning, for gennemsnitsalderen i Frihedshallen var ret høj.
Indtil nu har den lokale debat handlet meget om kasernen, men denne aften gik kritikken mest på, at Danmark slet ikke skal tage imod asylansøgere.
"Kunne man ikke hjælpe flere i nærområderne? De burde vel rejse hjem og genopbygge deres land," lød det fra Svend Aage Bek.
"Hvorfor kommer der også unge mænd? Vi bør kun hjælpe kvinder også børn," sagde en anden borger.
Panellet, der bl.a. bestod af asylcenterleder Ninna Svendsen forklarede, at mange unge mænd flygter fra Syrien for at undgå at blive tvunget til militærtjeneste for regimet.

Smitter de?

Mange indlæg havde dog mere karakter af kommentarer end egentlige spørgsmål:
En tilhører mente, at de unge mænd burde blive og kæmpe i hjemlandet. Kujoner, kaldte han dem.
"Vi kan ikke være socialkontor for hele verden. Hassan kan let få førtidspension, mens en dansk skal være halvvejs i graven, for at få førtidspension. Jeg forstår ikke, hvorfor politikerne har så travlt med at udskifte den danske befolkning," lød det fra anden borger.
"Bliver de tjekket for smitsomme sygdomme som Ebola og den slags?" spurgte Erik Poulsen.
Ninna Svendsen forklarede, at alle bliver tilbudt en medicinsk screening, som langt de fleste tager imod.
"Hvordan er sammensætningen med hensyn til nationalitet og religion," spurgte en borger.
"Det er udelukkende folk fra Syrien. Vi kender ikke den religiøse sammensætning, for vi spørger dem ikke. Nogle fortæller os det selv, så vi ved, at mange er muslimer, men der er også kristne. Jeg ved da, at en præst i Bolderslev er glad, for hun fik fordoblet antallet af kirkegængere," svarede Ninna Svendsen.

Borgermester Erik Lauritzen, asylcenterleder Ninna Svendsen og Thomas Vom Braucke fra Udlændingestyrelsen svarede på spørgsmål.

Borgermester Erik Lauritzen, asylcenterleder Ninna Svendsen og Thomas Vom Braucke fra Udlændingestyrelsen svarede på spørgsmål.

Modstand er trist

Flere andre i salen mente, at tonen var for grov.
En af dem var byrådsmedlem Helge Larsen (A):
"Når mennesker er i nød og på flugt fra krig, mord og voldtægt, så skal vi hjælpe. Der er allerede 1,4 mio. flygtninge i nærområdet, så der er fyldt op," siger Helge Larsen, der også kritiserede, at nogle antydede, at asylansøgerne blot er bekvemmelighedsflygtninge.
"Jeg bliver trist over al den modstand og angst," supplerede en kvindelig tilhører.
Mange tilbød også deres hjælp til asylcenteret.

Hvad køber I næste gang?

Der var dog også spørgsmål er mere praktisk karater.
En kvinde ville vide, hvad Udlændingestyrelsen gør, hvis der stadig er asylansøgere på kasernen, når lejekontrakten udløber den 31. december 2012.
"Så flytter vi dem til et andet center," svarede Thomas Vom Braucke, der er leder af Udlændingestyrelsens asylindkvarteringsenhed.
Han fortalte en anden kvinde, at der erfaringsmæssigt ikke er problemer med kriminalitet ved asylcentre som det i Sønderborg.
Andre spørgsmål gik på, hvilke krav man skal opfylde for at blive flygtning, og hvor lang tid en asylansøger må blive i Danmark.
Det kom også frem, at de fleste taler arabisk, men der er også en del kurdisk talende.
"Hvor flytter de hen, når de forlader asylcenteret?" spurgte Peter Petersen.
Thomas Vom Braucke forklarede, at asylansøgere fordeles i landets kommuner efter en særlig fordelingsnøgle. Asylansøgerne bliver altså ikke boende i Sønderborg, når de forlader centeret.
En borger spurgte ind til kommunens køb af kasernen:
"Hvad køber I næste gang? Sygehuset? Sygeplejeskolen? Skal vi købe alle tomme bygninger?"
Erik Lauritzen understregede, at købet af kaserne skyldes specielle omstændigheder.
"Jeg synes, at vi har fundet en god løsning, og jeg kan forsikre dig om, at vi ikke vil købe Carls Holsts sygehus."

Publiceret 22 August 2014 11:58