Udvalgsformand for Kultur og Fritid Lisbet Rosendahl (V) ser frem til at arbejde med og under den nye struktur for foreningsdialog

Udvalgsformand for Kultur og Fritid Lisbet Rosendahl (V) ser frem til at arbejde med og under den nye struktur for foreningsdialog

Mandag skal fire råd vælges

Varde Kommunes udvalg for Kultur og Fritid har besluttet at ændre strukturen for foreningsdialogen i Varde Kommune. Strukturen betyder, at Fritidsrådet forsvinder, og erstattes af fire mere specialiserede råd

Af
Af Kim Schou

Samlende for de fire råd etableres et nyt Fritidssamråd, som skal bestå af to repræsentanter fra hvert af rådene samt to politikere fra Kultur og Fritidsudvalget. Fritidssamrådet mødes en gang årligt for at drøfte de mere overordnede spørgsmål om Kommunens budget på kultur og fritidsområdet.
De fire interesse- og områdespecifikke råd består af 6-10 medlemmer og mødes oftere, og det er her, den primære dialog mellem politikerne og foreningslivet skal foregå. Den nye foreningsdialog skal med de nye interesseafgrænsede råd sikre, at foreningerne er tættere på udvalget for Kultur og Fritid.
Dialogen mellem de fire råd og politikerne skal samtidig understøtte, at foreningerne bliver hørt og får optimale muligheder for at komme med nye ideer, når Kultur og Fritidsudvalget foretager politiske prioriteringer på vegne af hele kommunen eller igangsætter nye udviklingsinitiativer. Foreningerne får dermed en mere direkte adgang til politikerne og kommer tættere på beslutningerne i det udvalg, der lægger rammen for foreningernes vidtforgrenede aktiviteter i hele Varde Kommune.

Spændt udvalgsformand

Udvalgsformand for Kultur og Fritid Lisbet Rosendahl (V) ser frem til at arbejde med og under den nye struktur for foreningsdialog.
”Jeg er optimistisk forud for organisationsændringen, og jeg er sikker på, at vi som udvalg bliver glade for den mere direkte dialog med de lokale ildsjæle i foreningslivet. Al forandring er svær, og jeg er helt klar over, at vi nu har en stor opgave foran os med at fortælle om den nye organisering til de mange aktive i foreningsverdenen. Den opgave ser jeg frem til, at vi i udvalget kan bidrage til at løse”, siger Lisbet Rosendahl (V), formand for udvalget for Kultur og Fritid.
Der er valg til de nye råd den mandag den 25. august, og Lisbet Rosendahl opfordrer alle interesserede til at stille op og påvirke arbejdet med at udvikle Varde Kommunes stærke frivillige foreningsliv.

De fire råd:

Idrætsrådet
Foreningsrådet
Kulturelt Råd
Aftenskolerådet

Publiceret 22 August 2014 13:48