Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Køge kommune, Jeppe Lindberg.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Køge kommune, Jeppe Lindberg.

Oplever du tegn på angst eller depression?

VELVÆRE: Køge Kommune udbyder igen kurset ”Lær at tackle angst og depression”. Kurset henvender sig til dig som har symptomer på angst og/eller depression
Ca. 5 % af alle voksne har en depression og ca. 6,5 % har angst. Dertil kommer antallet af mennesker med symptomer, der kan udvikle sig til sygdom.
Symptomerne på depression og angstsygdomme er hyppige årsager til forringet livskvalitet og uarbejdsdygtighed. Udover professionel udredning og behandling af disse symptomer, er det afgørende, at mennesker med symptomer på angst og depression får redskaber til at håndtere dagligdagen med symptomerne.
- Jeg er rigtig glad for, at Køge Kommune igen tilbyder kurset ”Lær at tackle angst og depression”. Kurset kan hjælpe med, at håndterer de udfordringer angst og depression medfører og giver dermed den enkelte mulighed for at få en bedre livskvalitet, siger Jeppe H. Lindberg, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Hvad får du ud af at deltage på kurset?

På kurset bliver du præsenteret for redskaber, der er specielt udviklet til at tackle og håndtere symptomer på angst og depression og de problemer som sygdommen typisk medfører i hverdagen.
Du får mulighed for at
• tilegne dig redskaber, som kan give dig større psykisk frihed,
• dele tanker og erfaringer i et frirum med andre, som er i en tilsvarende situation og
• arbejde med dine stærke sider.
En tidligere kursist har udtalt ”Kurset har fået mig til at indse, at jeg bestemt ikke er den eneste, der har det sådan. Kurset gav mig et rum til at dele mine synspunkter og erfaringer samt en mulighed for at hjælpe både mig selv og andre”.
Hvem underviser? Undervisningen varetages af to frivillige erfarende instruktører, som har et personligt kendskab til angst og/eller depression og som ved hvordan det er, at have symptomerne tæt inde på livet. Instruktørerne har gennemført en uddannelse, som gør dem i stand til at lede kurserne.
Hvad skal du gøre for at komme med på kurset? For at deltage skal du have symptomer på angst og/eller depression og være min. 18 år.
Du skal møde op til informationsmødet som afholdes den 4. september kl. 16.30 på Køge Rådhus, kantinen på 1. sal, Torvet 1, 4600 Køge, hvor interesserede uforpligtende kan høre nærmere om kurset.
Tilmelding til kurset foregår på informationsmødet og følges op af en individuel samtale.
Kurset varer 7 torsdage á 2,5 time og en 8. gang á 1,5 time og foregår på Sognegården, Ølby Kirke, Ølby Center 79-81 i Køge, kl. 10.00-12.30 i perioden 25. september til den 27. november.
pm

Publiceret 22 August 2014 12:00