- Vi har haft et stort ønske i Ejendoms- og driftsudvalget om at lave en række kvalitetsløft indenfor vej- og parkområdet. De nye intelligente skraldespande vil helt konkret hjælpe til med at holde mere rent i fx parker og på stranden, siger Søren D. Brask, formand for Ejendoms- og Driftsudvalget i Køge.

- Vi har haft et stort ønske i Ejendoms- og driftsudvalget om at lave en række kvalitetsløft indenfor vej- og parkområdet. De nye intelligente skraldespande vil helt konkret hjælpe til med at holde mere rent i fx parker og på stranden, siger Søren D. Brask, formand for Ejendoms- og Driftsudvalget i Køge.

Talende skraldespande på vej i Køge Kommune

KØGE: Effektiviseringer har givet råd til bedre renhold og forskønnelse af Køge Kommune. Pengene bliver konkret omsat i nye intelligente skraldespande, udbedring af frosthuller i vejene og nye blomsterkummer i byrummene.
"Tak for dit affald” eller ”Husk at få en digital postkasse”. Bliv ikke forskrækket, hvis du inden længe møder en talende skraldespand, når du færdes på offentlige steder i Køge Kommune.
Køge Byråds Ejendoms- og driftsudvalg har netop besluttet at investere i et antal af den såkaldte intelligente skraldespand ”Big Belly”, som selv komprimerer affaldet, så der er plads til mere i skraldespanden, og som selv siger til, når den er fuld og skal tømmes. Og oven i kan skraldespandene altså også udnyttes til at give beskeder til videre til borgerne.

En synlig forskel

Den nye intelligente skraldespand er ét af en stribe nye tiltag hos ETK – Ejendomme Teknik Køge - som hver især skal forbedre servicen og forskønnelsen af Køge Kommune – og dermed vil gøre en synlig forskel for borgerne i hverdagen.
- Vi har haft et stort ønske i Ejendoms- og driftsudvalget om at lave en række kvalitetsløft indenfor vej- og parkområdet. De nye intelligente skraldespande vil helt konkret hjælpe til med at holde mere rent i f.eks. parker og på stranden - og samtidig spare tid for vores medarbejdere, som så kan bruge tiden på andre opgaver, fortæller formand for Ejendoms- og driftsudvalget Søren D Brask og fortsætter:
- Udover bedre renhold af offentlige områder øger ETK også indsatsen ift. at udbedre ”slaghuller” i vejene, som blandt andet er forårsaget af de strenge vintre med hård frost og de mange gravearbejder i kommunen. Og endelig sætter vi nye blomsterkummer og –kasser op på en lang række steder i kommunen - ved indfaldsvejene, Køge bymidte, Borup og Ølbycenteret samt i de mindre bysamfund som f.eks. Alkestrup og Skensved - mens der også kommer nye beplatninger langs vejrabatten ved de store indfaldsveje og rundkørslerne.

Effektiviseringer hos ETK giver kvalitetsløft

Det er et enigt Ejendoms- og driftsudvalg, som står bag beslutningen om de nye tiltag. Finansieringen er fundet via effektiviseringer hos ETK selv. Det vækker også glæde på borgmesterkontoret.
- Det er dejligt, at vi nu er i stand til at kunne gøre en ekstra indsats indenfor den renhold- og vedligeholdelsesstandard, som ETK står for i Køge Kommune. ETK har formået at effektivisere og derved frigøre penge, som i stedet kan bruges til at give kvaliteten et løft. Det er et rigtig godt eksempel på, hvordan effektiviseringer kan være en vej til at give serviceforbedringer, siger borgmester Flemming Christensen.
ETK tager fat på de nye tiltag i 2014 og fortsætter ind i 2015.
pm

Big Belly.

Big Belly.

BIG BELLY – den intelligente skraldespand

Fordelen ved intelligente affaldskurve er, at:

* det er ikke er muligt for fugle eller andre at få affaldet op af affaldskurvene. Derved er der mindre skrald ved siden affaldskurvene

* den selv giver besked (pr. sms/mail) til ETK, når den er ved at være fuld og skal tømmes. Det frigiver tid, så ETKs medarbejdere kan samle det skrald der ikke ”når” affaldskurven.

* den selv komprimerer affaldet og kan derfor indeholde mere affald. Det giver færre tømninger uden at mindske servicen.

 * den er udstyret med solfanger, så den producerer selv den energi den skal bruge.

* den kan tømmes ved hjælp af en skraldebil - tunge løft og vrid undgås for ETKs medarbejdere

* den kan tale/give beskeder som ”Husk at stemme til valget” eller ”tak for at dit affald” m.m. Dermed kan den også bruges i forbindelse med kampagner, hvor også siderne på affaldskurven kan bruges til opslag

* Affaldskurven kan flyttes andre steder hen - dér hvor der er et behov, torvet, stranden, festugen m.v.

Publiceret 22 August 2014 14:00