"Vi ønsker at høre forældrenes indtryk og afklare deres tilfredshed," siger Per Rask Jensen, som er formand for Udvalget for Børn og Undervisning i Varde

Varde Kommune sætter spot på tilfredsheden med skolerne

Varde Kommune vil tage temperaturen på forældrenes tilfredshed med kommunens skoler. Derfor gennemfører kommunen nu en spørgeskemaundersøgelse blandt alle forældre med børn på en af kommunens folkeskoler

Af
Kim Schou

"På grund af folkeskolereformen er der sket meget nyt på skolerne gennem den sidste tid, og der vil ske en masse fremover. Vi ønsker at høre forældrenes indtryk og afklare deres tilfredshed, så vi har det bedste grundlag for at skabe en endnu bedre skole i Varde Kommune," siger Per Rask Jensen, som er formand for Udvalget for Børn og Undervisning i Varde Kommune.

Alle holdninger er vigtige

Undersøgelsen, der gennemføres i efteråret 2014, afdækker tilfredsheden med undervisningen, den pædagogiske indsats, samarbejdet mellem skole og hjem, skolens fysiske rammer og IT på skolen.
"Vi forventer, at undersøgelsen vil give et godt billede af, hvordan forældrene vurderer folkeskolerne i dag. Resultaterne vil derfor også indgå som en naturlig del af det videre arbejde med at føre skolereformen ud i livet," siger Per Rask Jensen.
Udvalgsformanden krydser fingre for mange besvarelser.
"Hvis undersøgelsens resultater skal kunne bruges, er det vigtigt, at flest mulige forældre besvarer spørgeskemaet, så alle meninger og holdninger bliver hørt. Undersøgelsen vil vise os, hvor tilfredsheden er høj og hvor tilfredsheden er lav – og dermed hvor der er plads til forbedringer, så vi sikrer en fortsat god udvikling i folkeskolerne i Varde Kommune. Undersøgelsen vil give den enkelte skole flere input til det løbende arbejde med at forbedre skolens tilbud," forklarer Per Rask Jensen.

Fakta:

- Alle forældre med børn i kommunens folkeskoler modtager et brev eller en mail med link til spørgeskemaet.
- Forældre, der ikke har modtaget et link til undersøgelsen, skal kontakte siko@varde.dk
- Spørgeskemaet kan udfyldes fra den 25. august til den 24. oktober 2014.
- Varde Kommune vil gentage undersøgelsen over de næste år for at følge udviklingen i forældrenes tilfredshed og bruge indsigterne i den fortsatte udvikling af folkeskolerne.
- Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret i en rapport for hver enkelt folkeskole og i en overordnet rapport for hele Varde Kommune.
- Rapporterne vil blive offentliggjort i december/januar 2014/15.

Publiceret 22 August 2014 13:00