Farlig glidebane

Et flertal af politikere står på startblokken til en farlig glidebane. Startskuddet gives af borgmester H.P. Geil, (V), hvis han får flertallet af politikerne, og det ser det ud til, til at gå med til, at Fåresti-sagen løber ud i sandet.

Her tænkes ikke på den del af sagen, der kan føre til en Tilsynssag (i øvrigt mener jeg, at Tilsynet af egen drift bør tage sagen op). Det er den uheldige forskelsbehandling, som dir. Rune Larsson har givet sin politiske udvalgsformand, Benny Bonde (LA), der kan føre til en sag for Tilsynet.

Glidebanen bliver en realitet, hvis Benny Bonde ikke kommer til at betale en væsentlig del af de udgifter, der er forbundet med, at han har oppløjet en del af den offentlige sti.

Ældgammel dansk lov siger, at det sædvanligvis er skadevolder, der skal betale for at gøre en skade god igen. Benny Bondes eneste andel i genopretningen består i meget lidt.

I en mail fra sagsbehandleren til Benny Bonde står:

"Du genetablerer herefter stien ved bortslåning af den nuværende vegetation og 1 m ind på stien skabes der græsvækst.
Kommunen genetablerer herefter grussti bag græsset på lige fod med det, der kan ses i stiens nordlige fortsættelse mod markens østlige kant".

Når kommunen betaler ny skelsætning og retablerer stien, sker det her for skatteborgernes penge, skønt nødvendigheden af genopretning skyldes Benny Bondes grådige hugst af dele af en offentlig sti. Det er altså ham, der efter almindelig kutyme både skal betale udgifterne til ny skelsætning samt for retablering af den del af stien, som han har lagt under plov. Hvis kommunen derudover vil forbedre stien med grus, er den udgift naturligvis på kommunens regning.

Benny Bonde får imidlertid ikke en regning fra kommunen, og så er vi på glidebanen.

Alle kommuner skal behandle deres borgere ens i sammenlignelige sager. Det betyder reelt, at ingen fremover behøver at bekymre sig, hvis de med forsæt kommer til at beskadige en kommunal vej eller sti. Under henvisning til Fåresti-sagen skal alle behandles ens, hvilket vil sige slippe gratis fra den skade, der forvoldes.

Haderslev Kommune har tidligere strengt overholdt kutymen med, at skadevolder betaler, når en mark er blevet udvidet ved oppløjning af en registreret sti eller vej, der støder op til mark. Særbehandlingen af Benny Bonde er åbenlys - det er hans brøde også. Det er tydeligt for enhver, der fører en plov, hvad der tidligere har været oppløjet, og hvad der ikke har været oppløjet. Netop derfor er oppløjningen af en del af Fårestien sket forsætligt, hvilket han alene må bøde for. Alt andet er lovstridigt.

Havkatten Calle

Publiceret 22 August 2014 07:00