Syddjurs:

Nu skal der nedsættes et bevaringsråd

Af
Bent Larsen

Syddjurs Kommune skal have et Bevaringsråd. Efter at Udvalget for Plan, udvikling og kultur godkendte kommissorium for Syddjurs Kommunes Bevaringsstrategi skal der også nedsættes et bevaringsråd.
Det indstilles til Byrådet, at Handel Syddjurs, Syddjurs Erhvervsforening, Museum Østjylland og BLIS, Bevaringsforeningen for By og Landskabskultur i Syddjurs hver udpeger et medlem, og at det femte medlem findes via annoncering.
Desuden kan en repræsentant fra Lokalarkiverne indbydes til deltagelse i møder ved behandling af sager med særlig interesse for det enkelte lokalområde.
Økonomiudvalget behandlede sagen onsdag, og anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Publiceret 22 August 2014 07:13