- Mennesker er forskellige, og vi vil sammen udvikle nye løsninger, som er fleksible for dem, som kan selv, og som frigør ressourcer til dem, som har størst behov for den helt tætte personlige kontakt, siger Greve-borgmester Pernille Beckmann, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.

- Mennesker er forskellige, og vi vil sammen udvikle nye løsninger, som er fleksible for dem, som kan selv, og som frigør ressourcer til dem, som har størst behov for den helt tætte personlige kontakt, siger Greve-borgmester Pernille Beckmann, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.

Ny sundhedsaftale sendt i høring

Sådan vil din kommune, region og læge samarbejde

SUNDHED: Udkastet til en ny Sundhedsaftale for 2015-2018 er nu sendt i høring i Region Sjælland. Med den nye sundhedsaftale lægger Region Sjælland, de 17 kommuner og de praktiserende læger i fællesskab op til et meget ambitiøst samarbejde om og med regionens borgere. Borgeren skal opleve sammenhæng, høj kvalitet og en respektfuld inddragelse.
- Det afgørende nye er, at vores fælles sundhedsvæsen skal blive langt bedre til at tage borgeren med på råd, når der for eksempel lægges fælles planer for behandling, hjemmepleje eller genoptræning, siger regionsrådsmedlem Anne Møller Ronex, der er formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland.
- Borgeren skal opleve, at der er sammenhæng i de planer, som kommuner, sygehuse og praktiserende læger arbejder med. Derfor taler vi i den nye sundhedsaftale om ”En borger – èn plan", siger Anne Møller Ronex.
Det er et koncept, der først skal afprøves og udvikles. En af de konkrete ideer er at indføre en ”Borgerens plan”, hvor borgeren har overblik over alle aftaler og kontaktpersoner. Ligesom gravide, der har en vandrejournal. Målgruppen er især borgere, der lider af flere sygdomme, og som har mange kontakter med sygehuse, kommunen og egen læge.

Fleksible løsninger

Den nye sundhedsaftale lægger samtidig stor vægt på, at alle parter altid tager udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer. For eksempel vil nogle borgere i de kommende år kunne få glæde af telemedicinsk behandling hjemmefra, mens andre altid har behov for den personlige kontakt.
- Mennesker er forskellige, og vi vil sammen udvikle nye løsninger, som er fleksible for dem, som kan selv, og som frigør ressourcer til dem, som har størst behov for den helt tætte personlige kontakt, siger Greve-borgmester Pernille Beckmann, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget.
- Vi skal bruge vores fælles ressourcer smartere - det er helt afgørende for, at vi kan nå sundhedsaftalens mål om flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland, siger Pernille Beckmann.

Giv din mening til kende

Netop fordi en meget vigtig ambition med den nye sundhedsaftale er et fælles sundhedsvæsen på borgerens præmisser, er borgernes input særligt vigtige. Derfor opfordrer Anne Møller Ronex og Pernille Beckmann alle til at se nærmere på udkastet til nye sundhedsaftale og til at afgive høringssvar på www.regionsjaelland.dk/høringer.
Send dit høringssvar senest 15. september kl. 12.
pm

Publiceret 24 August 2014 09:45