Randers:

Færre spædbørn indlægges

Af
Dan Jensen

Sundhedsplejen har gjort en særlig indsats med hensyn til forebyggelse af indlæggelser af børn mellem 0 og 1 år.
Blandt andet er der nu mulighed for de praktiserende læger for at henvise direkte til en Sundhedsplejeklinik. Og det ser ud til at have givet resultat.
I første halvår af 2014 er der indlagt 273 børn mellem 0 og 1 år fra Randers Kommune på Børneafdelingen ved Regionshospitalet Randers, mod 300 i den tilsvarende periode af 2013. Altså et fald på 27 børn.
Holder tendensen, så kan der forventes et fald på cirka 60 indlæggelser, svarende til et fald i den kommunale medfinansiering på cirka 0,5 mio. kr., om året.

Publiceret 24 August 2014 08:34