Randers:

Penge til prospekt for Julemandens Kongsgård

Af
Dan Jensen

Randers Kommunes Erhvervs- og Landdistriktsudvalg har sagt god for at bevilge 58.000 kr. til udarbejdelse af et prospekt i forbindelse med etableringen af Kongsgården i Randers.
Dermed er projektet med at bygge en kopi af julemandens hjem ved Graceland Randers kommet et lille skridt videre.

Kongsgården forventes at kunne etableres for 35. mio. kr med et forventet årligt besøgstal på 40.000 besøgende.
Det er planen, at de 10. mio. kr. skal skaffes via fonde og private investormidler og de 25. mio. kr. via lånefinansiering.
Hvis projektet ikke realiseres får Randers Kommune ejerskabet til det udarbejdede prospekt.

Publiceret 24 August 2014 08:24