EfB havde pr. 30. juni 2014 en egenkapital på 38,5 mio. kr. svarende til en soliditet på 60 procent.

EfB havde pr. 30. juni 2014 en egenkapital på 38,5 mio. kr. svarende til en soliditet på 60 procent.

EfB leverer pænt halvårsregnskab

Af
Rune Weitling

Sportligt kunne det bestemt gå bedre for EfB, men økonomisk viser klubben igen muskler i sit nyeste regnskab for årets første seks måneder.
For selv om 2013 både sportsligt og økonomisk var et ekstraordinært år for EfB Elite A/S, så er udviklingen i første halvår af 2014 også opløftende læsning. Det netop offentliggjorte egnskabet viser således et overskud før skat på 9,3 mio. kr. mod et underskud på 1,9 mio. kr. i første halvår 2013. I en pressemeddelelse siger EfB's økonomidirektør Kent Ernst Hansen:
“Regnskabet for første halvår bærer præg af indtægter fra deltagelsen i Europa League og salg af spillerprofiler på et niveau, vi ikke vil kunne påregne i et mere ordinært år. I årets anden halvdel er vi uden disse indtægter og vender tilbage til, hvad man kan betegne som normal drift. Vi forventer væsentligt lavere indtægter i den resterende del af 2014.”
Med forventningen om, at der ikke sælges spillere inden udløbet af transfervinduet, indsnævrer EfB desuden forventningerne til årets overskud før skat til 3-5 mio. kr. Tidligere forventede EfB et overskud før skat på 2-10 mio. kr.

Publiceret 25 August 2014 10:00