Handicapcenter lukker ved årets udgang

Af
Henriette Klausen

Handicapcentret Kronjylland ved Stevnstrup lukker senest ved udgangen af året.
Ifølge leder af centret Lars Pedersen, så skyldes det, at centret fra 2015 mister et ikke ubetydeligt beløb i lejeindtægter.
Og eftersom de tilbageværende brugere af centret ikke kan betale opretholdelsen af driften, ser Lars Pedersen ingen anden udvej end at lukke.
Centret har forsøgt at skære kraftigt i udgifterne til driften, blandt andet via en markant lønnedgang til det tilbageblivende personale.
Centret vil blive forsøgt solgt med tilhørende byggegrunde så hurtigt det kan lade sig gøre.

Publiceret 25 August 2014 13:30