Kolding Havn klarer sig fint i konkurrence med landets øvrige havne. Arkivfoto

Kolding Havn klarer sig fint i konkurrence med landets øvrige havne. Arkivfoto

Kolding Havn ud af 2013 med million-overskud

Havnen har mindre nedgang i godsmængde end de øvrige havne

Det går godt for Kolding havn. Revisionsfirmaet Deloitte har udarbejdet en årsrapport, der viser et overskud på 3.997.000 kroner i 2013. Årsrapporten blev forelagt Kolding Byråd på mødet 25. august.
Kolding Havn har i 2013 oplevet en mindre nedgang af godsomsætning over kaj (4,5 procent), hvilket er positivt i forhold til de 15 største danske havne, som ifølge Danske Havne i gennemsnit har haft en nedgang på otte procent. Kolding Havn har således formået at forøge sine markedsandele.
Kolding Havn har en god basisomsætning og har inden for national sø-transport formået at fastholde segmenterne cement og papir.
Den reducerede omsætning over kaj har haft afsmittende effekt på bruttoomsætningen, som således er faldet fra kr. 29,3 millioner til kr. 28,2 millioner. Reduktion er sket indenfor foderstoffer, papir og metal. Alle øvrige godsområder vurderes til at være stigende eller stabile.
Der er i perioden sket personalejusteringer, idet direktør og bogholder er udskiftet. Kolding Havn har foruden de gode faste kunder fået nye, hvilket på lang sigt forventes at forbedre havnens konkurrencesituation. De lange kunderelationer og det gode samarbejde på havnen er afgørende for havnens udvikling.

Publiceret 25 August 2014 14:00