Randers:

Vil bortforpagte flyveplads

Af
Dan Jensen

Randers Kommune er parat til at bortforpagte Randers Flyveplads.
Kommunen har fået en henvendelse fra flyveskolefirmaet Greybird Airfield og forvaltningen har siden forhandlet med selskabet omkring en bortforpagtning af den kommunale flyveplads.

Det er forvaltningens vurdering, at en bortforpagtning dels fjerner et årligt driftsunderskud, dels sikrer en mere professionel drift af pladsen.
Dermed vil der på sigt blive bedre mulighed for at udvide landingsbanen.
Flyvepladsen gav i 2013 et driftsunderskud på 235.000 kr., hvilket er på niveau med tidligere år.
Sagen skal behandles i økonomiudvalget i dag.

Publiceret 25 August 2014 06:23