Klostergården som man kender det i dag nedlægges og der skal i stedet bygges attraktive boliger ud til gågaden. (Foto: Kolding Kommune).

Klostergården som man kender det i dag nedlægges og der skal i stedet bygges attraktive boliger ud til gågaden. (Foto: Kolding Kommune).

Klostergården sælges og erstattes af boliger

Der skal bygges 95 nye lejligheder midt i Kolding.

Kolding Byråd har besluttet at sælge Klostergården (Klostergade 16) samt de nærliggende bygninger Klostergade 8 og 10 til det almennyttige boligselskab Domea, og dermed ligger det nu klart, at den nuværende administrationsbygning i Klostergade bliver revet ned, og at der opføres lejeboliger på stedet.

Domeas projekt omfatter 95 lejligheder, og ifølge beskrivelsen er det hensigten at etablere kælderparkering under byggeriet med 105 pladser.

Projektet omfatter også etablering af en lille bypark, på det areal, der i dag er parkeringsplads på den østlige side af Klostergården.

Dette nye grønne område er beskrevet som et aktivt byrum, som fremover skal spille sammen med skaterbanen, der bevares uændret.

Domeas købstilbud lyder på 19,2 mio. kroner excl. moms – svarende til 24.000.0000 kroner incl. moms. Det er Byrådets vurdering, at Domeas tilbud samlet set er det bedste tilbud blandt seks tilbud fra i alt fire tilbudsgivere. Vurderingen er baseret på både projektide og økonomi.

Handlen er betinget af, at kommunen udarbejder og vedtager en lokalplan som kan muliggøre projektet.
Der skal i den kommende tid udarbejdes en ny lokalplan for området, inden det nye byggeri kan sættes i gang, og i mellemtiden, skal Klostergården, der rummer den kommunale forvaltning, rømmes.
Der er i dag 165 kommunale arbejdspladser i Klostergården, hvoraf de 60 arbejdspladser fra Sundhedsområdet skal flyttes til det nye sundhedscenter ved Kolding Sygehus primo 2015.

De øvrige arbejdspladser flyttes til Domhusgade i det tidligere Sct. Hedvigs Hospital, hvor Kolding Kommune har overtaget et lejemål fra den 1. oktober.

Kolding Kommune påtænker at gennemføre en forskønnelse af området mellem jernbanen og Klostergården med henblik på at forstærke de kvaliteter, som projektideen tilfører området og forskønne nedgangen under banen.
Dermed sikres bedre forbindelseslinjer og sammenhæng til Holmstaden.

Publiceret 26 August 2014 16:00