Byrådsmøde skal nu streames marts 2014 så skal byrådmøder live streames marts 2014

Byrådsmøde skal nu streames marts 2014 så skal byrådmøder live streames marts 2014

Livestreaming bliver næsten dobbelt så dyrt som forventet

I aften bliver det vedtaget, at der fremover skal livestreames fra kommunalbestyrelsens møder

De to møder i kommunalbestyrelsen i februar og marts blev begge domineret af en farceagtig debat.

Af
oas

De fleste læsere af Hvidovre Avis husker nok, at kommunalbestyrelsen i februar besluttede, at der nu skal gives tilladelse, hvis man ønsker at filme under kommunalbestyrelsens møder. Og mødet i marts fik en længere optakt, da se to unge politikere fra Liberal Alliance, Mikkel Freltoft Krogsholm og Daniel Holm Hansen, i spørgetiden udfordrede kommunalbestyrelsens beslutning. Efter en hel times debat sagde et flertal igen nej til at give tilladelse til, at der blev filmet eller fotograferet. Det var Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der stemte nej til at give tilladelsen. Senere på samme møde - det var den 25. marts - blev Socialdemokraternes og Dansk Folkepartis forslag om, at der fremover skal laves videooptagelser af kommunalbestyrelsesmøderne i Hvidovre vedtaget. Optagelserne skal livestreames på kommunens hjemmeside og efterfølgende lægges på hjemmesiden, så alle kan se optagelserne. Borgmester Helle Adelborg (A) kunne på mødet i marts fortælle, at man regnede med, at forslaget ville komme til at koste et sted mellem 150.000 kr. og 170.000 kr... Viceborgmester Mikkel Dencker (O) kunne derimod fortælle, at man endnu ikke vidste, hvad livestreaming ville koste.. SF støttede forslaget, der således blev vedtaget af A, O og SF. Udgiften dækkes af kassen Forvaltningen blev altså i marts bemyndiget til at undersøge muligheden for - og iværksætte(!) - at kommunalbestyrelsens møder fremadrettet liveoptages. Økonomi- og stabsforvaltningen har nu indhentet tilbud fra Audio-Visuelt Centrum, som allerede har installeret mikrofonanlægget i kommunalbestyrelsessalen. Det oplyses, at forvaltningen endvidere har afholdt møder med andre leverandører, men disse er ikke anmodet om at komme med et tilbud. Kommunalbestyrelsen skal i aften tage stilling til tilbuddet, der er udarbejdet sådan, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at tilvælge yderligere produkter end den rene billedoptagelse. Der kan udover dette således tilvælges visning af dagsorden og afstemningsresultat i salen samt ekstraskærme. De samlede udgifter til finansiering af webstreaming anslås nu at udgøre 287.000 kr. fordelt med 262.000 kr. til etableringen af kameraer med mere samt omkring 25.000 kr. til udførelse af snedkerarbejde. De omkring 300.000 kr. - der nu skal bruges til etablering af noget tv-udstyr, som ingen vist rigtigt har ønsket - finansieres af kassebeholdningen.

Publiceret 26 August 2014 08:00