Indvandrer i arbejde

Indvandrer i arbejde

Skal have flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Andelen af kommunalt ansatte medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, skal svare til andelen i Hvidovres samlede arbejdsstyrke

Tilbage i 2007 blev det - i ¿Trepartsaftalen¿ - aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Af
oas

Som minimum skal hver kommune fastsætte et måltal for kommunens samlede medarbejderstab samt yderligere ét måltal for hvert af fem fagområder. Formålet med måltallene er, at andelen af kommunens ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Ved således at opstille måltal kan kommunen aktivt være med til at tage et socialt ansvar for, at personalesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen. Sidste gang kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget her i Hvidovre tog stilling til måltallene var den 1. november 2010 under sidste overenskomstperiode. Med indgåelse af en ny overenskomstperiode for 2013-2015 er det nu igen aktuelt at opstille nye måltal. Ufaglærte jobfunktioner Siden 2008 er andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune steget fra 10,3 procent til 11,1 procent. Der er nu 480 medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. Tallene bag den samlede stigning viser dog, at der på Børn- og ungeområdet samt Undervisningsområdet er sket et fald. Dette indikerer, at medarbejdere med ikke-vestlig baggrund primært ansættes i ufaglærte jobfunktioner eller i jobfunktioner, der kun kræver kortvarig uddannelse. Dette afspejler den generelle samfundstendens. Samtidig med stigningen i andelen af medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, er der - trods et lille fald i den totale arbejdsstyrke i Hvidovre på to procent siden 2008 - sket en markant stigning i andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken på 19,6 procent. Den totale arbejdsstyrke i Hvidovre var sidste år opgjort til 25.084 personer - heraf udgjorde borgere med ikke-vestlig baggrund 3.100 personer. Andel af borgere med ikke-vestlig baggrund i arbejdsstyrken endte således på 12,4 procent. Ændringsforslag stemt ned Med 11,1 procent ansatte i kommunen havner Hvidovre således med et minus på 1,3 procentpoint i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i aften behandle punktet måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund. I sidste uge var sagen oppe at vende i økonomiudvalget. Økonomi- og stabsforvaltningen havde til dette møde indstillet, at andelen af kommunalt ansatte medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, skal svare til andelen i Hvidovres samlede arbejdsstyrke på 12,4 procent, for på denne måde at leve op til Trepartsaftalens formålserklæring. For at realisere måltallet foreslog forvaltningen, at der i annoncerings- og rekrutteringsstrategien fortsat arbejdes med at sikre, at andelen af kommunalt ansatte med ikke-vestlig baggrund afspejler befolkningssammensætningen. Dette blev godkendt af Socialdemokraterne, SF, Venstre og Enhedslisten, mens konservative og Dansk Folkepari stemte imod. Dansk Folkeparti stillede et forslag om, at Hvidovre Kommune ikke skal have noget måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund, idet det altid er den bedst kvalificerede ansøger, der skal ansættes, uden skelen til tilhørsforhold til minoritetsgrupper. Dette forslag kunne kun Konservative følge og ændringsforslaget blev stemt ned.


Siden 2008 er andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune steget fra 10,3 procent til 11,1 procent. (Modelfoto: Colourbox).

Siden 2008 er andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund i Hvidovre Kommune steget fra 10,3 procent til 11,1 procent. (Modelfoto: Colourbox).

Publiceret 26 August 2014 08:00