Af Niels Erik Madsen

Af Niels Erik Madsen

Hastværk er lastværk:

Nu klar til kaos

Den demokratiske idé med at vælge lokale folk til kommunalbestyrelse og udvalg, må vel være at de folkevalgte har en smule lokal indsigt og også er i stand til at retlede de ansatte teknikere, inden der vælter uhensigtsmæssige projekter ud fra teknokraternes bord. Men desværre ser vi ofte, at der iværksættes helt unødige foranstaltninger, sikkert baseret på en god vilje, men nok også bragt til verden af kommunalt ansatte, der som regel ikke er bosat i kommunen og sjældent har den nødvendige lokalindsigt. Der arrangeres hvert år en besigtigelsestur rundt i kommunen for byrådsmedlemmerne, - endda på cykel. Hvad der kommer ud af det, skal vi lade være usagt. Men det ville nok være en ide, at lade nogle af de ansatte teknokrater cykle med?. Blandt de mange mærkværdige tiltag kan nævnes ¿det kommunale p-korps¿ der måske skal i gang med at udskrive ca. 12.000 bøder i Hvidovre, bare for at dække finansieringen. Der er også iværksat mange spektakulære færdselsrestriktioner, der mest af alt har lignet forfølgelse af erhvervslivet. Det sidste - helt skøre påfund - er dog indsnævringen af vejkrydset på Hvidovrevej ved Arn. Nielsens Boulevard og Sønderkær. Selve projektet kan måske indeholde lidt fornuft, men teknokraterne har virkelig forivret sig ved pludselig at iværksætte denne omlægning og indsnævring af vejbanen, samtidig med at BaneDanmark har lukket både Allingvej og Vigerslev Alle foranlediget af banetunnelbyggeriet under Hvidovrevej. Her skal den ene halvdel af Hvidovrevej jo spærres de næste 2-3 år. Hvad enten man skal klandre vore lokalpolitikere eller teknokraterne, så savner det nyeste kommunale projekt helt og aldeles logisk sans. Trafikken, der ellers brugte Vigerslev Alle mod København og Allingvej mod Avedøre og Havnevejen, vil nok i en vis udstrækning skulle køre videre til netop Sønderkær og Arn. Nielsens Boulevard. Tunnelbyggeriet vil utvivlsomt betyde kaoslignende tilstande på Hvidovrevej på strækningen ud for Rosenhøj, Spurvegården og Sønderkærskolen, hvor trafikken nu - foranlediget af de nyeste kommunale påfund - møder en blokering mere. Igen må vi sande det gamle ordsprog: Hastværk er lastværk!

Publiceret 26 August 2014 08:00