Udvalgsformand:

"Vi ønsker udvikling i hele kommunen"

Svar fra Per Rask Jensen

Per Rask Jensen, Udvalgsformand
Børn og Undervisning

Byrådspolitikernes ønske er udvikling og befolkningstilvækst i alle lokalsamfund i hele kommunen.
Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg ønsker derfor, at der sker en spredning af tilbuddene og en mere ensartet fordeling af ressourcerne på fritids- og klubområdet.
Helhedsløsningen på fritids- og klubområdet er således ikke en spareøvelse og vi er ikke i en nedskæringssituation.
Der er fremover samme bruttobeløb til rådighed til disse tilbud i Varde Kommune som hidtil.
Men det er svært at forsvare, at over halvdelen af de midler, der er til dette område i kommunen anvendes ét sted (Oksbøl), mens resten af kommunen må dele den anden halvdel.
Hvis vi bliver i dit eksempel med sygehusene, så ville skatteydere formodenligt også undres over, at man kan drive et tilbud for 97 personer i Nr. Nebel for knapt 200.000, mens det koster ca. kr. 2.000.000 at drive et tilbud for 180 børn Oksbøl.
I forbindelse med harmoniseringen er der ingen ændringer i de fysiske rammer i forhold til Samuelsgaarden, så der kan fortsat drives et godt tilbud i Oksbøl.
Der kan fortsat arrangeres ture og udflugter som det sker i dag og med fortsat forældreopbakning og en fortsat imponerende indsats fra Samuelsgaardens Venner og andre lokale ildsjæle, så har Samuelsgaarden også fremover mulighed for at være et fyrtårn.

null

Publiceret 26 August 2014 09:00