12 millioner kroner til Vejle Sygehus

Regionsrådet har bevilget over 12 millioner kroner til samling af Nuklearmedicinsk Afdeling i Vejle. Planen er, at man på den måde sikrer både en bedre sammenhæng og logistik omkring det enkelte patientforløb samt en mere fleksibel udnyttelse af ressourcerne. I følge en pressemeddelelse, udsendt af Region Syddanmark, skal de omfattende ombygninger finde sted i det kommende år.
Afdelingen, der anvender radioaktive sporstoffer til at fotografere eksempelvis knogler, nyre, lever samt hjerte og udreder blandt andet kræft- og blodsygdomme, skal flytte ind i den såkaldte B-bygning på Vejle Sygehus. Ved at flytte Nuklearmedicinsk Afdelings funktioner fra henholdsvis hovedkomplekset og kælderetagen i B-bygningen bliver det nu muligt at samle afdelingen på to sammenhængende etager.
Samlingen af Nuklearmedicinsk Afdeling i Vejle Sygehus' B-bygning er en vigtig forudsætning for en række af de øvrige fremtidige rokader på sygehuset. Foreksempel gøres der plads til den nødvendige udvidelse af røntgenafdelingen.

Publiceret 27 August 2014 14:45