Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa Kommune.

Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa Kommune.

Borgmesteren har ordet

Så er det blevet tid til det første byrådsmøde efter sommerferien. Dagsordenen er ikke så omfattende, som den plejer. Det skyldes selvfølgelig, at vi kun lige er kommet gennem ferieperioden. Til gengæld skal vi drøfte nogle komplicerede sager, så det skal nok blive et både langt, spændende og dynamisk møde – de få punkter til trods.
Aabenraa Kommune har styr på økonomien. Kort og godt. Regnskabsresultatet er ganske vist lidt mindre gunstigt end sidste år, men der er p.t. ingen alarmklokker, der ringer.
Man kan undre sig over, at vores institutioner overfører færre penge end tidligere år og derfor bruger flere. Det lyder umiddelbart underligt i en tid, hvor vi snakker besparelser. Men der er faktiske ikke noget odiøst i det, når vi kigger tallene efter i sømmene: Institutionerne bruger i øjeblikket af deres opsparede midler, så de kan fastholde serviceniveauet – og det er jo sådan set det samme vi gør i vores private husholdningsbudgetter. Vi sparer op i medgangstider og bruger opsparingen i nedgangstider. På budgetfronten får I lige denne korte melding: Vi lever op til kommunens økonomiske politik med et overskud på den ordinære drift i 2015, og udfordringerne i 2015 kan vi heldigvis løse via omlægninger i budgettet. Vi har opfyldt kravet om at finde 50 mio. kr., og med til historien hører naturligvis også de milde vinde i den nye regeringsaftale, der gav os en ekstra indtægt på ca. 40. mio. i bloktilskud. Vi kommer dog ikke udenom, at vi skal spare 60-100 mio. kr. i 2016-18.
Byrådet behandler budgettet første gang 17. september. Mødet findet sted den 27. august i byrådssalen kl. 17. I kan selvfølgelig også følge mødet live på aabenraa.dk eller via app'en Mit Aabenraa.

Venlig hilsen Thomas Andresen, Borgmester, Aabenraa Kommune

Publiceret 27 August 2014 10:00