Arne Callesen har et stort ønske om at kommunen får en kommunal borgerrådgiver

Arne Callesen har et stort ønske om at kommunen får en kommunal borgerrådgiver

Enhedslisten ønsker en kommunal borgerrådgiver

Er Varde Kommune på vej til at få en kommunal borgerrådgiver?

Af
Kim Schou

Når budgetønskerne fra partierne i Varde Byråd skal til 2. behandling, så er der et stort ønske fra Enhedslisten om at få en kommunal borgerrådgiver.
"Vi ønsker, at der oprettes en ny funktion som Kommunal Borgerrådgiver i Varde Kommune," fortæller Arne Callesen fra Enhedslisten i Varde Byråd.
"Formålet med en kommunal borgerrådgiver er et ønske om at minimere antallet af klager og sikre borgernes retsfølelse, tilføjer han.
Der er ikke noget særligt lovmæssig grundlag for funktionen som Kommunal Borgerrådgiver, som Folketingets Ombudsmand har. Det betyder, at en kommunal borgerrådgiver ikke kan afsige juridisk bindende udtalelser, som Folketingets Ombudsmand.
Dermed er det Byrådet, der definerer indholdet i funktionen, typisk fastsat i en vedtægt. Det er afgørende, at ombudsmanden er og opfattes som uafhængig, ellers vil han ikke være i stand til at udvise den nødvendige autoritet og vil blive opfattet som en del af systemet, hvorved formålet med funktionen ikke opnås.
Arne Callesen ønsker en uafhængighed, der opnås gennem vedtægten og f.eks. eget budget, egne lokaler og kontorhold. I nogle kommuner er den Kommunale Borgerrådgiveren/ Ombudsmand ansat af og med direkte reference til Byrådet (Økonomiudvalget). Dette indebærer også at det Byrådet (Økonomiudvalget) som kan afskedige vedkommende.
Der skal udarbejdes vedtægter, hvori det tydeligt skal fremgå hvad Borgerrådgiveren skal og hvad Borgerrådgiveren ikke kan.
Enhedslisten foreslår derfor at der i budgettet for 2015 og overslagsårene bliver afsat 600.000 kroner til brug for ansættelse af en heltids Kommunal Borgerrådgiver. Beløbet skal dække løn, kontorhold og uddannelse.

Publiceret 27 August 2014 10:00