Kom på tomandshånd med borgmesteren

Fra tirsdag den 2. september kan erhvervslivet i Vejle Kommune deltage i en nyhed, nemlig at få et uformelt møde med borgmester Arne Sigtenbjerggard. Det er en måde for borgmesteren at få et indblik, hvad der rører sig i erhvervslivet.
Møderne vil være uformelle og uden dagsorden og finde sted hver den første tirsdag i måneden.
Normalt er møder med borgmesteren noget, der skal planlægges i god tid, og møderne har en helt klar dagsorden – men på de her borgmestermøder er det eneste, der er fastlagt på forhånd, at Arne Sigtenbjerggaard er klar på en snak på tomandshånd i tidsrummet klokken 8.15-9.00 den første tirsdag i hver måned.
Det er et tilbud til alle virksomheder i kommunen, og det er dem, der bestemmer dagsordenen.
“Jeg glæder mig over, at BusinessVejle har taget dette initiativ. Det er en ny måde at komme i dialog med erhvervslivet på. Det er essentielt, at kommunens virksomheder føler, der bliver lyttet til dem, så jeg hilser initiativet med de her uformelle møder meget velkommen,” siger Arne Sigtenbjerggaard.
Håbet er, at møderne vil åbne op for en dialog og en erfaringsudveksling, som både kommunen og erhvervslivet kan bruge fremadrettet.
Formand for BusinessVejle, Finn Dyhre Hansen, har taget initiativ til møderne.
“Vi håber, at erhvervslivet vil tage godt imod initiativet, da det er en mulighed for virksomhederne for at møde borgmesteren i øjenhøjde og få en forklaring på noget, der interesserer eller nager dem. Jeg vil dog gerne understrege, at meningen med møderne er, at det skal være en dialog og ikke bare en spørgerunde. Vores håb er, at møderne kan give grobund for nye tanker og udviklingsmuligheder i erhvervslivet,” udtaler formanden i en pressemeddelelse og fortsætter:
“BusinessVejle er én af dialogparterne til Vejle Kommune, og vi varetager de erhvervspolitiske interesser på kryds og tværs af brancher i kommunen. Med min næstformandspost i det nyligt nedsatte erhvervskontaktudvalg, og BusinessVejles beliggenhed i Erhvervenes Hus er vi tæt på kommunen, og de her borgmestermøder er endnu en mulighed for erhvervslivet for at få indflydelse,” slutter Finn Dyhre Hansen.
Møderne afvikles i Erhvervenes Hus, Banegårdspladsen 6, 2. sal, 7100 Vejle den første tirsdag i hver måned i tidsrummet 8.15-9.00.
Første møde bliver afholdt tirsdag den 2. september.

Publiceret 27 August 2014 11:00