96 procent af bilerne overskrider den vejledende fartgrænse på de lokale strækninger, hvor Lokalavisen Budstikken har foretaget målinger. Her på Pedersholms Alle i Vejle. Der er ikke foretaget måling på de fotograferede biler. Foto: Peter Friis Autzen

96 procent af bilerne overskrider den vejledende fartgrænse på de lokale strækninger, hvor Lokalavisen Budstikken har foretaget målinger. Her på Pedersholms Alle i Vejle. Der er ikke foretaget måling på de fotograferede biler. Foto: Peter Friis Autzen

Bilister blæser på vejledende fartgrænser:

Næsten alle kører for stærkt

Vejledende fartgrænser ignoreres af praktisk talt alle bilister

Af
Peter Friis Autzen

Næsten ingen bilister overholder de vejledende fartgrænser. I hvert fald ikke da Lokalavisen Budstikken i sidste uge foretog fartmålinger tre forskellige steder i Vejle.
Vejledende eller anbefalede fartgrænser markeres med firkantede, blå skilte med en anført fartgrænse. Nogle skilte er tilføjet ordet Max andre ordet Zone. Nogle begge dele.
Skiltene sættes op af kommunen og politiet i fællesskab for at markere behovet for særlig agtpågivenhed og lavere hastighed på den efterfølgende strækning.
Men det er ikke forbudt at køre hurtigere end den anbefalede fartgrænse - så længe man holder sig under den påbudte grænse og i øvrigt kører efter forholdene.
Praktisk talt ingen bilister overholder den anbefalede fartgrænse: Ud af 94 biler i Lokalavisen Budstikkens målinger overholdt kun fire den anbefalede fartgrænse. Det svarer til fire procent.
De sidste 96 procent overskrider den anbefalede fartgrænse. Enkelte overskrider ligefrem den påbudte fartgrænse. Se flere tal her på siden.

Direktør Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet For Sikker Trafik mener, at de anbefalede fartgrænser kan være anledning til forvirring. Foto: Sikkertrafik.dk

Direktør Mogens Kjærgaard Møller fra Rådet For Sikker Trafik mener, at de anbefalede fartgrænser kan være anledning til forvirring. Foto: Sikkertrafik.dk

Signalforvirring

Rådet For Sikker Trafik synes, at tallene virker voldsomme.
“Når vejmyndigheden og politiet i fællesskab vurderer, at der på en given strækning er brug for at køre langsommere, er der nok god grund til det. Det synes vi som udgangspunkt, at bilisterne skulle tage til sig. Men måske har folk svært ved at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til en vejledende fartgrænse,” siger rådets direktør, Mogens Kjærgaard Møller.
Han forestiller sig, at mange bilister er forvirrede over de blå skilte.
“Det kan være signalforvirring, at der både er en anbefalet og et gældende fartgrænse. Altså én grænse, der gælder og samtidig en anden, der ikke gælder. Jeg synes, at vejmyndighederne bør overveje: Er denne her anbefalede grænse og skiltningen til reel nytte,” siger Mogens Kjærgaard Møller.
Han understreger, at han ikke kender til trafiksituationen i Vejle. Hverken generelt eller specifik til de målte strækninger.

Det er skilte som dette, der anviser en anbefalet fartgrænse. Men de overholdes praktisk talt ikke, viser Lokalavisen Budstikkens fartmålinger. Foto: Peter F. Autzen

Det er skilte som dette, der anviser en anbefalet fartgrænse. Men de overholdes praktisk talt ikke, viser Lokalavisen Budstikkens fartmålinger. Foto: Peter F. Autzen

Kan koste kørekortet

Selvom de anbefalede fartgrænser kun er vejledende, kan en overskridelse både koste en bøde og kørekortet.
Det fortæller Finn Ellesgaard Nielsen, der er leder af Færdselsafdelingen ved Sydøstjyllands Politi.
“Færdselsloven siger, at man skal køre efter forholdene. Og dét kan indebære, at man skal overholde de vejledende fartgrænser. Men det er en vurdering fra sag til sag. For eksempel kan overskridelse af en nedsat, vejledende fartgrænse på en skolevej udløse en bøde, hvis det sker i den tætte skoletrafik, hvorimod kørsel med samme hastighed en søndag aften måske ikke udløser en bøde,” siger han.
I forbindelse med køreprøver er de vejledende fartgrænser dog ikke til diskussion.
“Hvis man overskrider en vejledende fartgrænse under køreprøven, dumper man. Også selvom de kun er vejledende. Det samme gælder ved færdselslovens andre vejledende regler. Det hænger sammen med, at køreprøven anses for at være adfærdsregulerende. Og her prioriteres de vejledende fartgrænser højt,” siger Finn Ellesgaard Nielsen.

Sådan gjorde vi:

Fartmålingerne i denne og den tilhørende artikel er lavet med en laserpistol, udlånt af firmaet ITS Teknik A/S fra deres afdeling i Vejle.


Pistolen er kalibreret og af samme type, som politiet bruger. ITS Teknik A/S leverer også udstyr til politiet.

Alle fartmålinger er lavet i dagslys og klar sigt på strækninger, hvor den anbefalede fartgrænse er på 30 kilometer i timen, men den påbudte fartgrænse er 50 kilometer i timen.

På alle strækninger er målingerne lavet i løbet af mindst et kvarter. Og der er hvert sted målt på ikke under 25 biler.

Alle biler er blevet fartmålt enten under kørsel frem mod et bump eller chikane, på selve bumpet/i chikanen eller umiddelbart efter bumpet/chikanen.

Publiceret 27 August 2014 06:00