Byld på demokratiet

Alt for meget i det politiske miljø foregår skjult, under falsk dække eller under tågeslør. Sådan har det muligvis altid været, og det har muligvis også altid været sådan, at den øverste kommunale administration og de politikere, der sad på magten, dels har dækket hinanden ind, dels har dækket over den anden parts fejltagelser.

Under alle omstændigheder er der tale om en byld på demokratiet.

Et nyt eksempel på gensidig dækning kan hentes i Haderslev Kommune, hvor LAs Benny Bonde, formand for Plan & Miljø, endnu engang har befundet sig på den forkerte side af normal kutyme, god udvalgsledelse og almindelig politisk anstændighed.

Benny Bonde har uden sit udvalgs vidende sat gang i en proces, der har ført til, at spildevandsplanen, der skal gælde for 2014-20 er sat ud af spil - og det kun et halvt år efter, at et enigt byråd i december godkendte planen.

Ifølge et officielt referat har han involveret både administrationen og Provas, hvilket naturligvis førte til, at det røde mindretal fik sagen forfremmet fra udvalget til byrådet, da formanden ikke må handle ud fra egne motiver, kun ud fra hvad udvalget beslutter. I byrådet gik sagen helt grassat.

Pludselig og uventet for udvalgsmedlemmerne - overraskelsen stod klarest at læse i mindretallets ansigter - erklærede borgmester H.P. Geil, at Benny Bonde skam ikke havde handlet på eget initiativ, men lovligt på borgmesterens initiativ. Samme borgmester var ellers sidste år formand for det udvalg, der efter et stort arbejde fik strikket den spildevandsplan, som alle i byrådet godkendte, sammen.

Det uklare i historien er nu som før: Handlede Benny Bonde på eget initiativ eller på borgmesterens initiativ, eller handlede forvaltningen, især dir. Rune Larsson, korrekt ved at acceptere at gå ind i en sag, som udvalgsformanden ikke havde sit udvalgs opbakning til?

I byrådet blev det røde mindretal taget på sengen. Ingen spurgte ind til de dokumenter og notater, der viser, at Benny Bonde handlede på borgmesterens initiativ. Det eneste skriftligt kendte er et referat fra et møde, der fortæller, at sagen blev startet på Benny Bondes initiativ. Rigtigheden af det kendte skriftlige referat er ikke blevet betvivlet af nogen.

Det betyder, at borgmesteren for at redde sin politiske ven, Benny Bonde, giver ham rygdækning, der ikke er belæg for, eller at toppen af forvaltningen har undladt at opfylde notat-forpligtelsen.

Begge dele er en byld på demokratiet.

Havkatten Calle

Publiceret 27 August 2014 06:00