"Planerne om en ny skole i sydbyen er helt forfejlet," siger Malene Ravn Neumann

Neumann:

"Tænk jer nu om, politikere!"

Malene Ravn Neumann, folketingskandidat for Liberal Allicance, skriver dette indlæg på vor debatside

Malene Ravn Neumann skriver:
Syd byens skolebyggeri – tænk jer nu om kære politikkere

Planerne om en helt ny skole i syd byen af Haderslev er helt forfejlet. Vi taler alene om et problem på Buegade, altså 400 elever, der har et akut problem, grundet uacceptable forhold. Løsningen kan dog umuligt være en helt ny skole alene for 400 elevers skyld. Når vi ser tilbage på de sidste 3 år, er man på Buegade gået fra 27 elever i hver klasse, til i august i år at have 18 elever i hver klasse. Også her oplever man altså et faldende børnetal, akkurat som i alle andre afkroge af kommunen. At bygge en helt ny skole, velvidende, at børnetallet er kraftigt faldende, ville set med mine øjne, være spild af kommunens i forvejen manglende penge. Luk i stedet Buegade, og udplacer de 400 elever i vore nuværende skoler i Haderslev og Starup.
Vælger man at bygge en ny skole, ender vi med en ny ’Grønnebakken’ historie, blot i Haderslev denne gang. Grønnebakken, der blev opført i 2011, kan i dag ikke længere fyldes op med børn, og løsningen er aktuelt, at afskedige personale. Og hvad bliver det næste, ja man kan jo kun gisne, men måske at vi lukker omegnens velfungerende institutioner, så det store nye prestige projekt i Starup kan fortsætte.
Skulle i politikere ikke tænke jer om en ekstra gang, inden byggeplanerne igen ender med at koste lokalsamfundene prisen.

Publiceret 27 August 2014 08:00