Hov Hov!! Hør lige en gang, skriver en læser af Lokalavisen Budstikken

Hov Hov!! Hør lige en gang, skriver en læser af Lokalavisen Budstikken

Om kasernelukning:

Hov hov!!

Jens Ole Koustrup fra Haderslev skriver dette indlæg på vor debatside om den eventuelle lukning af beredskabets kaserne i Haderslev

Jens Ole Koustrup skriver:
Hov – hov !
- er de ved at lukke vores kaserne ?
Ude på Vilstrupvej i Haderslev ligger der en kaserne – Beredskabets.
Denne kasserne yder råd / vejledning og ikke mindst praktisk hjælp til større brande, håndtering af miljøfarlige stoffer, miljøulykker og meget mere.
Når der er problemer i det lokale ( Sydjylland og Fyn ) rykker beredskabet ud, med blåt blink ca. 200 gange om året – mere end hver anden dag året rundt – døgnet rundt. Når det virkeligt ”brænder på” er tid ofte en stor faktor – hvornår kommer hjælpen? Hvor kommer den fra? Lokalitet betyder i forhold til tid rigtigt meget.
I Sønderjylland, hvor det lokale brandvæsen ofte er opbygget omkring frivilliges indsat, er omkostningerne til det lokale beredskab pr borger en hel del under landsgennemsnittet – endog små besparelser betyder sandsynligvis besparelser på materiel og uddannelse af de frivillige. Der et lagt op til at der skal spares 14 % om året. Når der virkelig ”rykker” derude, brand / orkan / miljøulykker er det ofte deltidsansatte eller frivillige brandmænd der rykker ud. De tager ”fri” fra arbejde – smider hvad de har i hænderne. Desværre tager ulykker / brande ofte mere end et par timer. Her er det rart at have ”storebror” i baghånden - Det statslige Beredskab, med mandskab og tungt materielt.
Antallet af brande / orkaner m.m. er svært regulerbart – omkostninger er mere styrbare, dog med store konsekvenser.
Ude på Vilstrupvej er der mange ansatte tjenestemænd – med familier, og gennem årene utroligt mange værnepligtige unge mænd og kvinder der i 6 – 9 måneder tilbringer deres liv i vores by / vores kommune. De handler ind, de går i byen, de får deres biler repareret og de spiser her. De får en række gode oplevelser med for livet i vores by og vores landsdel!
Ikke rart at tænke sig at denne omsætning forsvinder lokalt.
Hov – hov !
- er de ved at lukke det statslige beredskab ?
Siden 2. Verdenskrig er der opbygget viden og erfaring, solidt forankret i det Statslige beredskab.
Når opgaven pludselig er meget stor – eller sågar for stor - rykker beredskabet ud, nationalt som internationalt.
Nationalt når storebæltstunnelen står under vand (under udgravning) , når Køge bugt motorvej står under vand, når en fyrværkerifabrik ruger i luften ( Seest), når der er er miljøforurening, når der skal skovles olie op på stranden eller der skal udlægges flydespærringer til havs, er de der !
Når Allan eller Bodil (orkaner) raserer dele af vores land, er der et beredskab der er gearet til at løse endog store opgaver – støtte til det lokale – der lige har brug for noget lidt tungere materiel og fornødent antal hænder. Hvis der nedlægges som aftalt i vækstpakken – vil der fremover være en kasserne med døgnbemandet beredskab vest for Storebælt – Herning og et øst for Storebælt – Bornholm.
Internationalt, når verdenssamfundet beder om hjælp. Når metroen i Prag står under vand, når der skal opbygges base camps, når der skal flyttes (fjernes) kemiske våben i Syrien er de klar.
Når der skal ydes humanitært hjælp ( opbygges nødhjælpslejre for nødhjælpsmedarbejdere) – så er de der. Da Thahiti blev ramt af et forfærdeligt jordskælv var det vores Statslige Beredskab der opbygge en lejr (base camps) for nødhjælpsarbejdere fra hele verden, et sted at sove, et sted at få noget at spise og et sted at få et bad. Nærmest en spidskompetence – når nøden er størst rykker Det Statslige Beredskab ud – mellem 50 og 80 gange årligt, på anmodning fra FN, deres underafdelinger, fra EU m.m.
Er det tænkeligt at den frivillige brandmand fra Bylderup Bov fremover skal agerer på verdensscenen fremover, eller er det en opgave Danmark ikke længere skal løse ?
Hvad er det så for opgaver Det Statslige beredskab løser? Aktuelt:1 ekspert, der støtter FN i Nordirak i forbindelse med regionale centre, der har til opgave at koordinere den nødhjælp, der ankommer og distribution til de mange flygtninge, samt informationshåndtering til FN.
3 tekniske eksperter i Den Centralafrikanske Republik (CAR) , der indgår i en international opgave med at genetablere og udbygge et koordinations- og logistikcenter for FN.
2 frivillige i Sydsudan, der opstiller base camps for FN og vurdering af tilstanden af en række katastrofehjælpsfaciliteter.
Endvidere varetages brandberedskabet i NATO-lejren Camp Novo Selo i den nordøstlige del af Kosovo.
Vi har i Danmark et af verdens bedste beredskaber, der løser både nationale og international opgaver, - ligesom vi via vores Tekniske Skole (uddanelsescenter) I Tinglev er med til at uddanne personal I den ganske verden. Og hvad koster det så ?? Vi harp t. Europa’s næstbilligste beredskab I omkosteninger pr. Borger – kun overgået (?) af Rumænien .

Hov – hov !
Hvor er vores borgmester ?
Har forgæves gennemlæst referater fra både byråd og økonomiudvalget i Haderslev – kan desværre ikke se at borgmester har orienteret om sagen.
Måske ved han ikke noget ? Næppe ! Borgmesteren er ”født” formand for den lokale beredskabsudvalg (brand og redningsberedskab). Derudover har været læserbreve m.m. der påpeger dette problem.
Der er i dag et vagtberedskab i Thisted, i Herning, i Haderslev, i Næstved og på Bornholm –og en uddannelsesskole i Tinglev. De udmeldte besparelser lægger op til at 4 (fire) ud af 5 vagtberedskaber spares væk.
Selvfølgelig er der nedsat en kommission – der endnu ikke har fremkommet med forslag. Dette til trods har regnedrengene fra finansministeriet og regnedrengene fra KL (kommunernes landsforening) indgået en aftale om endog meget barske besparelser. 14 % på de kommunale beredskaber og 66 % ( du læste desværre rigtigt 66 % ) på det statslige beredskab.
Den umiddelbare konsekvens er logisk: meget mindre blåt blink !
Kloden rokker ! Alle taler om klimaforandringer – kun Beredskabet gør noget ved det !
På et par timer får vi en eller to måneders regn – hvor er det meget store og tunge pumpeberedskab? Skal indkøb at tungt materiel – der forhåbentlig ikke ofte skal bruges, lokalt eller regionalt financierens af 14 % besparelser?
Og ja, der er indgået en aftale mellem Finansministeriet og Kommuners Landsforening. Vores kommune er også en del af Kommunernes Landsforening – dette forhindre vel ikke at vi forholder os til en dårlig aftale ? Min lokale ”pølsevogn” fortæller at der er en del opstandelse i Nordjylland, deres lokale Beredskab står for skud (nedlæggelse af Thisted kasserne). Lidt civil ulydighed fra vores borgmester i forhold til KL vil da være på sin plads.
Mon ikke KL’s regnedrenge troede på, at når der reduceres i det Statslige beredskab vil der komme opgaver / midler til kommunerne ? Sådan gik det desværre ikke.
Der skal spares både i Staten og i kommunerne – mindre blåt blink når ”den røde hane galer” (brand) eller orkaner raser !
Det ligeså problematiske konsekvens – viden og erfaring der forsvinder.
Vi lever desværre i en verden hvor krig, hungersnød og naturkatastrofer er dagligdagskost. Vi har nu et beredskab der er med til at løse opbygning / genopbygning af civilsamfundet – lokalt, på foranledning af FN og eller EU.
Måske skulle vores borgmester holde et borgmestermøde i det syddanske (inc. Fyn) hvor der orienteres om konsekvens af en meget drastisk reduktion af både de lokale og det statslige beredskab ?
Med venlig hilsen
Jens Ole Koustrup
Nederbyvænget 61, 6100 Haderlev. Mail: jeolko@gmail.com
Ej ansat i Beredskabet – hverken nu eller før ! Er sku’ bare bekymret !

null

Publiceret 27 August 2014 13:00