Retræten - en ¿mellemstation.¿

Retræten - en ¿mellemstation.¿

¿Retræten¿ på vej mod nedlæggelse?

Også forslag om nedlæggelse af beskyttede boliger på Svendebjerghave, der skal bruges til aflastningspladser

Det har vakt nogen opmærksomhed, at et af den kommunale direktions administrative forslag til budgettet, peger på en nedlæggelse af aflastningsstedet ¿Retræten¿ i Avedørelejren. Her har man i en årrække kunnet modtage borgere, der er sendt hjem fra hospitalet og ikke har været i stand til at klare sig selv, - altså en slags kærkommen ¿mellemstation¿.

Forslaget går ud på at ¿Retræten¿ nedlægges over 2-3 år, og patienter henvises til aflastningspladser på kommunens plejehjem. I Ældrerådet mener man, at denne ¿mellemstation¿ godt kan nedlægges, men kun hvis det viser sig, at behovet ikke længere er akut. - ¿Retræten¿ er hverken et flot eller ødselt sted, men langt bedre end at blive smidt ud af en hospitalsseng og så ligge alene derhjemme uden hjælp, bemærker Birthe Mingon fra Ældrerådet. - I vort høringssvar har vi derfor anbefalet, at ¿man skynder sig langsomt¿, og i hvert fald bibeholder stedet indtil der kan tilbydes andre muligheder, bl.a. med aflastningspladser på Svendebjerghave og Søvangsgården. Beskyttede boliger nedlægges Administrationens forslag indeholder også en nedlæggelse af de beskyttede boliger på en række plejehjem, bl.a. Svendebjerghave og Søvangsgården, hvor der bl.a. foreslås indretning af aflastningspladser. De beskyttede boliger på Krogstenshave berøres dog ikke af forslaget, idet de ligger selvstændigt uden for selve plejehjemmet. Analysen viser desuden, at der bliver flere pladser på Hvidovres nyeste plejehjem Dybenskærhave i Avedøre. Her har man måttet ændre budgettet, idet en betydelig del af indtægterne kom fra beboere overflyttet fra det nedlagte Handelsrejsendes Plejehjem, og var betalt af Københavns Kommune. De beboere er der ikke mange af længere, hvilket giver minus på indtægtssiden med flere pladser til lokale ældre. mads-

Publiceret 28 August 2014 08:00