Sønderborg Kommune har købt den nedlagte kaserne i Sønderborg.

Sønderborg Kommune har købt den nedlagte kaserne i Sønderborg.

Kommunen køber kasernen

For et ukendt beløb har Sønderborg Kommune købt den nedlagte kaserne

Af
Mikkel Hansen

Sønderborg Kommune har købt kasernen af staten.
Aftalen indebærer, at overtagelsen vil ske snarest muligt. Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) har i dag orienteret partierne bag forsvarsforliget om købsaftalen.
Borgmester, Erik Lauritzen (A) har tidligere lovet, at en aftale ville være på plads i denne uge, som kan blive behandlet på byrådsmødet onsdag den 3. september.
"Jeg vil først gerne rose Forsvaret for den positive atmosfære, og den imødekommenhed der har været under forhandlingerne. Der har fra Forsvarets side gennem hele forløbet været en forståelse for, hvad Sønderborg Kaserne betyder for byen og for kommunen. Og derfor har vi fået en rigtig, rigtig god aftale i hus. Jeg kan desværre ikke offentliggøre hvad købsprisen er endnu, men jeg kan godt afsløre, at jeg mener vi har fået et endog meget tilfredsstillende resultat med fra forhandlingsbordet," udtaler borgmester Erik Lauritzen.
Købsprisen er ikke offentliggjort endnu, da sagen skal endeligt godkendes i Folketingets Finansudvalg den 9. oktober.
"Når partierne er enige om salget, så skulle det være en formsag at få aftalen igennem Finansudvalget," siger Erik Lauritzen og tilføjer, at han er glad for, at der efter debatten om oprettelsen af et midlertidigt asylcenter på den tomme Sønderborg Kaserne, nu er skabt klarhed over kasernens fremtid.
"Sønderborg Kommune overtager nu lejekontrakten fra Forsvaret, og sikrer sig herigennem lejeindtægterne fra asylcentret, som samtidig skaber 30 til 50 nye arbejdspladser i byen. Byggeriet af hotellet på havnen fortsætter efter planen, og så kan vi oven i købet begynde med at lægge planer for kasernens fremtid, når asylcentret lukker, hvad det senest gør i udgangen af 2016. Og samtidig gør vi et humanitært stykke arbejde for mennesker i nød. Alt i alt mener jeg faktisk vi i Sønderborg kan være rigtig godt tilfredse."
Sønderborg Kommune købte tidligere i år Sergentskolens tidligere øvelsesterræn på Kær Vestermark samt KFUM-grunden på Gerlachsgade. Disse blev overdraget til kommunen den 1. maj i år. Med købet af Sønderborg Kaserne har Sønderborg Kommune således nu overtaget alle bygninger og arealer, som tidligere blev benyttet af Sergentskolen.

Publiceret 28 August 2014 15:16