Mange af Hvidovres borgere bor næsten på en byggeplads.

Mange af Hvidovres borgere bor næsten på en byggeplads.

Næste fase bliver også larmende

Efter sekantpælene skal der graves tunnel ¿ det arbejde kommer også til at støve og larme og HOFOR påpeger, at man ikke helt kan vide, hvad undergrunden har i sig

Når arbejdet med nedboringen af sekantpælene er gennemført går anden fase af klimasikringsarbejdet i gang. Også her ser det imidlertid ud til, at beboerne i området kan forvente både støj og larm under arbejdet. Ifølge HOFOR kommer det støjende arbejde til at vare ca. 15 arbejdsdage.

- Grundvandet står meget højt, så i forbindelse med den 9,2 meter dybe udgravning af adgangsskakten, er vi nødt til at lave grundvandssænkning. Også når tunnelboremaskinen skal modtages og sendes ud af skakten på I. G. Smiths Allé, vil der være et kortvarigt behov for at sænke grundvandet. Fase 2-arbejderne på I. G. Smiths Allé går derfor ud på at lave ti boringer til sænkning af grundvandsspejlet. Går alt som planlagt, kan det klares på 15 arbejdsdage fra uge 35 til uge 37, siger Eva projektleder fra HOFOR Eva Arler. Og selv om arbejdet foregår under jorden forventer HOFOR, at arbejdet vil falde under kategorien ¿særligt støjende¿ og at det vil således kun foregå i tidsrummet mellem kl. 8-16. - Arbejdet vil dog ikke støje lige så meget som boring af sekantpæle. Vi ved endnu ikke, hvad vi støder på i undergrunden, og derfor ville det være forkert at sige noget med sikkerhed, men vi forventer, at støjniveauet fra dette arbejde vil blive under 70 dB, siger Eva Arler. Ligeledes lyder det fra HOFOR, at arbejdet vil medføre en del støv, da der i tunnelarbejdet, der foregår 10-15 meter under jorden vil være kalk. For at minimere støv i området vil der derfor igen blive vandet minimum to-tre gange om dagen. - Det vil sige, at boreslammet, der kommer op til overfladen, blandt andet vil være en blanding af vand og kalk. I den forbindelse er det vigtigt, at boreslammet ikke tørrer ud, men holdes fugtigt, og derfor sørger entreprenøren for at vande pladsen to til tre gange om dagen ¿ eller eventuelt oftere, hvis der er behov for det. Når så slammet bliver fejet op, sker det med en maskine, der også samtidig vander. Vi gør med andre ord alt, hvad vi kan for at begrænse støv og snavs, siger Eva Arler. Hvorvidt fase 2-arbejdet kan bringe overraskelser lige som fase1-arbejdet har gjort, fordi HOFOR ikke havde erfaring med boringer så tæt på ejendomme, afviser projektlederen. Hun tilføjer dog, at også næste fase vil blive konstant støjovervåget. - Vi har en del erfaring med den type boring. Alene på dette projekt har vi allerede lavet 130 af slagsen, og der er ikke noget nyt i forhold til fremgangsmåden. Den er den samme, som anvendes ved boringer til drikkevandsindvinding. Dog ved vi endnu ikke præcist, hvor meget det vil støje, da støjniveauet vil afhænge af, hvad vi støder på i undergrunden. Når de ti grundvandsboringer bliver lavet på I. G. Smiths Allé, vil HOFOR fortsætte den konstante støjovervågning. key

Publiceret 28 August 2014 08:00