Parkeringsbøder i ruden er ikke et syn, vi som bilister har lyst til at støde på. Men det kan vi komme til - hvis ikke vi overholder reglerne - hvis der oprettes et kommunalt p-vagt-korps.

Parkeringsbøder i ruden er ikke et syn, vi som bilister har lyst til at støde på. Men det kan vi komme til - hvis ikke vi overholder reglerne - hvis der oprettes et kommunalt p-vagt-korps.

- Parkeringskontrol er ikke kommunens opgave

- Det er faktisk politiets opgave, pointerer Steen Ørskov

Teknik- og miljøudvalget har behandlet spørgsmålet om, hvorvidt Hvidovre Kommune skal etablere parkeringskontrol.

Af
oashvidovreavis.dk

Det blev omtalt i Hvidovre Avis i sidste uge og nu vil man undersøge mulighederne for at lave et P-kontrollørkorps sammen med andre kommuner. - Dette initiativ er Konservative stærkt imod, siger Steen Ørskov: - Vi anerkender, at for mange standser og parkerer ulovligt. Nogle gange er det til direkte gene for andre - andre gange virker det måske bare irriterende. Og så er der de mange tilfælde på P-pladser ved indkøbscentre, hvor man typisk har glemt at sætte P-skiven. Her generer man ikke andre end P-kontrolløren, som udskriver afgifter på vegne af et firma, som har erhvervet retten til at inddrive P-afgifter på stedet... Send aben videre - At etablere et P-korps er ganske dyrt, så der skal i givet fald opkræves mange P-afgifter, hvis det ikke skal blive en fast udgift for kommunen og dermed skatteborgerne, fortsætter Ørskov: - Det synes vi Konservative ikke er en kommunal opgave. Det er rent faktisk en politiopgave. At politiet så har truffet det valg, at ulovlige parkeringer er et nedprioriteret område - nærmest afviklet som politiopgave - da man kun gør noget ved P-sager, hvor der er fare eller stor gene forbundet med parkering, gør det ikke mere rimeligt at kommunernu skal have udgifter til den slags. Der er brug for nogle politikere med hår på brystet, som ikke klapper hælene i og stiltiende accepterer, at vi som kommune skal have flere opgaver og flere udgifter, hver gang en anden myndighed ikke længere magter at leve op til sit ansvar om at gøre, hvad der hører under deres område. Tilsvarende har vi set på sundhedsområdet, hvor kommuner er tildelt nye opgaver, som koster millioner af kroner - uden at kommunerne bliver kompenseret - fordi stat/region ikke har ressourcer til det mere... Steen Ørskov opfordrer til at Hvidovre tager kampen op og siger stop: - Vi bør sende aben videre til landspolitikerne, som må stå på mål for, om der skal tildeles flere ressourcer til dem, som ikke mener at kunne levere den vare, som de burde. Det er på den baggrund, at Konservative ikke vil være med til at etablere et P-korps i kommunalt regi...


Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 8. oktober 2013 vedtagelse af budget for 2014 - Steen Ørskov Larsen

Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 8. oktober 2013 vedtagelse af budget for 2014 - Steen Ørskov Larsen

Publiceret 28 August 2014 08:00