Elderly man wearing a seatbelt when in a car.

Elderly man wearing a seatbelt when in a car.

Trafikale udfordringer i Midtbyen

Der bliver lidt ekstra udfordringer i trafikken snart. Fra 2. september og 8-9 uger frem er nemlig ledningsrenovering i Callesensgade, som derfor er ensrettet imod nord. Forstallé er spærret for gennemkørsel fra den 9. september og frem til den 10. oktober pga. ombygning af Statsskolen. Kommunen opfordrer til at køre uden om byen via Løgumklostervej i perioden.

Publiceret 28 August 2014 11:15