Klimasikringsarbejdet omkring Harrestrup Å vanskeliggør boligejernes situation. Nu indkalder borgmesteren de ansvarlige for byggeriet til et møde.

Klimasikringsarbejdet omkring Harrestrup Å vanskeliggør boligejernes situation. Nu indkalder borgmesteren de ansvarlige for byggeriet til et møde.

Bygge(a)larm:

Nu sker der noget! Hvidovrelisten fik ikke flertal - men i højeste grad alligevel ¿sympati¿ for sit forslag om, at kommunen skal hjælpe boligejere

På mødet i kommunalbestyrelsen blev der tirsdag aften behandlet et forslag fra Hvidovrelisten om kompensation til boligejere for gener i forbindelse med kommunale anlægsarbejder.

Af
oashvidovreavis.dk

Liste H foreslog, at boligejere i Hvidovre Kommune tilbydes kompensation, hvis de på grund af kommunale anlægsarbejder i en periode oplever væsentlige gener, mindsket tilgængelighed til deres boliger og formindsket ejendomsværdi. Endvidere foreslog Hvidovrelisten, at Hvidovre Kommune tager støjplagede borgeres parti og sikrer, at almindelige regler for støjniveauer overholdes og at borgerne tilbydes et alternativt opholdssted i perioden, hvor anlægsarbejdet støjer over det tilladelige niveau på 70dB. Inden selve mødet havde en borger - i spørgetiden - fortalt indgående og gribende om de mange og voldsomme problemer som klimasikringsarbejdet omkring Harrestrup Å har givet næsten samtlige borgere i området omkring I.G. Smiths Allé. Specielt dette område har i en periode siden februar oplevet at være ekstremt eksponeret for støj, støv og snavs. Borgerens stærke personlige beretning gjorde tydeligt indtryk på samtlige 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Blandt andet derfor mødte Hvidovrelistens forslag stor sympati fra de øvrige partier i salen. Forslaget og forholdene for de dybt plagede medborgere blev debateret grundigt - og alle var enige om, at Hvidovre som kommune skal være opmærksom på at beboerne får så rimelige forhold som muligt. Forslaget blev ikke vedtaget - men det blev besluttet, at borgmester Helle Adelborg (A) så hurtigt som det er praktisk muligt, indkalder HOFOR og de ansvarlige for byggeriet til et møde på Rådhuset.

Publiceret 28 August 2014 08:00