Dansk Folkeparti og Cimbria projektet

Jørgen Hoeck, Løjt Nørregade 20, Aabenraa, skriver følgende indlæg:

 
 
Venstre, Slesvisk Parti og Dansk Folkeparti  udgør det politiske snævre flertal der står bag  lokalplan-forslaget  på Cimbria grunden.
Venstre politikeren Philip Tietje,  der er formand for Vækst- og Udviklingsudvalget, var sammen med repræsentanter  fra forvaltningen, ene om at forklare og forsvare det fremlagte lokalplanforslag på cafemødet onsdag den 20. august på biblioteket
De mange fremmødte borgere / vælgere virkede velforberedte og havde en gennemgående  kritisk indstilling til lokalplanforslaget. Flertallet af de fremmødte var bekymrede for den foreslåede bygningshøjde, der er  ude af Aabenraa skala. Men også bekymrede for at der skal placeres store  butikker på arealet. Det betyder øget trafik generelt og vareleveracer om natten -  i et boligkvarter!!
Erik Uldall Hansen, næstformand i  udvalget,  gav udtryk for samme bekymring som flertallet af de fremmødte vælgere.
Ejler Schütt, viceborgmesteren fra Dansk Folkeparti,  der er en afgørende faktor i grundlaget for lokalplanforslaget sad blandt  de fremmødte borgere.
At  Ejler Schütt på intet tidspunkt gav udtryk for sin holdning var påfaldende.
Viceborgmesteren sidder ganske vist ikke i  VUU udvalget, men har   stemt for lokalplanforslaget i økonomi-udvalget .
Blev Schütt for en gangs skyld gjort tavs, da han mærkede vælgernes massive modstand  ? 
Når man har part i beslutningsgrundlaget, er det vel naturligt af stå på mål for det, også selv om modstanden er markant.

Publiceret 28 August 2014 13:13