Philip Tietjes arrogance

Preben Rasmussen, Kirkebakken 15, Aabenraa, skriver følgende indlæg:

Kommunens planlagte cafemøde på biblioteket den 20. august om planerne for Cimbria-grunden udviklede sig hurtigt til et regulært borgermøde.
 
De fremmødte borgere afkrævede politikerne svar på alle de spørgsmål, som kommunen indtil nu ikke har givet mulighed for.
 
Forslaget til plangrundlaget for Cimbria-grunden er vedtaget af et flertal i byrådet bestående af V, SP og DF.
 
Formanden for Vækst- og udviklingsudvalget er Philip Tietje ( V).
 
Hverken Philip Tietje eller arkitekten fra A78 var i stand til kompetent at besvare de spørgsmål der blev rejst på mødet.
 
Spørgsmål om bl. a. byggeriets faktiske højde forblev ubesvaret.
 
De fremlagte visualiseringer af byggeriets omfang er helt utilstrækkelige og giver ikke et retvisende billede af byggeriets højde og indflydelse på lokalområdet og byen som helhed.
 
Philip Tietjes holdning i forhold til de fremmødte borgere var præget af arrogance og manglende vilje til at høre efter borgenes meninger.
 
At en borger allerede nu ikke kan sælge sit hus på grund af byggeplanerne, mødte Philip Tietje med et skuldertræk.
 
Et skolemesteragtigt udsagn som ” Jeg er nødt til at sige til Jer, at …. ”  skulle understrege borgernes uvidenhed.
 
En borger blev af Philip Tietje mødt med : ” den præmis køber jeg ikke ”. 
I virkeligheden betyder det : vi stopper her. Vi kan ikke fortsætte diskussionen. 
Dette er ikke en ordentlig måde at møde borgerne på.
 
Flertallet bag Cimbria-planen er kravlet højt op i et træ og hvis politikerne skal kunne komme med igen, så kræver det, at de nu endelig tager den åbne dialogbaserede proces med borgerne, vi burde have haft for længst.

Publiceret 28 August 2014 13:00