Et nyt ungecenter i Haderslev skal hjælpe de unge godt i gang med en uddannelse.

Et nyt ungecenter i Haderslev skal hjælpe de unge godt i gang med en uddannelse.

Ungecenter på tegnebrættet

I Haderslev Kommune arbejdes der med at skabe et nyt ungecenter, der kan hjælpe flere unge godt i gang

Unge ledige skal væk fra kontanthjælp og i gang med en uddannelse.
Det er ét af målene med kontanthjælpsreformen, og i Haderslev Kommune arbejdes der nu med at skabe et nyt ungecenter, der kan hjælpe flere unge godt i gang med en uddannelse. Det Lokale Beskæftigelsesråd har netop afsat penge til, at der bliver lavet en analyse og en vision for et ungecenter.
Centret vil have fokus på unge ledige, der ikke har en uddannelse, og det vil derfor være et alternativ til det almindelige jobcenter.
”Mange af de unge i målgruppen mangler netværk og viden om, hvilke uddannelsesmuligheder der er, og her tror vi, at et ungecenter i højere grad vil kunne understøtte de unge. Vi vil dog gerne først undersøge, hvordan vi eventuelt skal skrue centret sammen, og derfor skal vi have lavet en grundig analyse, inden vi går i gang”, siger Jesper Andreasen, formand for Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Jobcenter Haderslev har også drøftet idéen med Uddannelsesrådet. Rådets anbefaling er, at der arbejdes videre med idéen. Ungdomsrådet og Haderslev Erhvervsråd vil ligesom Uddannelsesrådet blive inddraget i det videre arbejde.
Når analysen og visionen for centret er færdigt, bliver den endelige beslutning om ungecentret taget.

Publiceret 31 August 2014 09:00