Svar til Peter Kofod Poulsen

Svar til Peter Kofoed Poulsen
Jeg har med stor interesse læst dit svar, og må deraf konkludere, at I vil spare på udviklingsbistanden, således at en stadig stigende flygtningemængde får tildelt færre penge til hjælp i nærområderne – eller er jeg helt galt afmarcheret?
”Dansk Folkeparti mener, at det er det offentliges fornemste opgave at sørge for, at ingen borger lades uforskyldt i stikken. Indsatsen for at forbedre forholdene for fysisk, psykisk, socialt udsatte og truede personer skal derfor forstærkes.”  Citat: Dansk Folkepartis hjemmeside – arbejdsprogram.
Til gengæld svarede du ikke på hvordan jeres kristne danske værdier hænger sammen med jeres modstand mod at hjælpe 200 flygtninge i Sommersted. Mennesker der har mødt så meget krig, sult og elendighed, at de er nødt til at forlade deres fædreland.
Skal det forstås således, at jeres definition af de danske kristne værdier om omsorg, barmhjertighed og hjælpsomhed er selektiv, så indsatsen kun gælder etniske danskere, men ikke mennesker, der har det meget værre end vi herhjemme. Mennesker der i deres nød søger væk fra krig og terror i håbet om en tålelig tilværelse?
 

Publiceret 31 August 2014 09:15