Cykelprojektet er blevet undersøgt og hver en sten vendt og drejet. I sidste uge sluttede sagen med en næse til borgmesteren.

Cykelprojektet er blevet undersøgt og hver en sten vendt og drejet. I sidste uge sluttede sagen med en næse til borgmesteren.

Klart flertal gav borgmesteren en ¿næse¿

Borgmesteren har intet juridisk forkert gjort - men flertallet i kommunalbestyrelsen mener ikke, at hun har levet op til sit politiske ansvar som borgmester

Da kommunalbestyrelsen i sidste uge skulle tage stilling til den eksterne advokatredegørelse, der skulle afdække alle hjørner af Materialegårdens cykelprojekt, endte en meget lang debat med tre hovedpunkter.

Af
oashvidovreavis.dk

Dels blev advokatredegørelsen taget ¿til efterretning¿. Det blev også - på baggrund af advokatens rådgivning og et forslag fra borgmesteren - besluttet at undersøge skatteforholdene grundigt. Denne beslutning betyder, at medarbejderne skal holdes skadesløse, hvis det viser sig, at de efterfølgende skal betale ekstra skat for deres racercykler og øvrige ekstra personalegoder. Den skat vil kommunen betale for de 64 medarbejdere. Endelig besluttede et flertal på 12 ud af 21 medlemmer af kommunalbestyrelsen, at give borgmesteren en næse for mangelfuld orientering af økonomiudvalget. Det var Liste H, der stillede dette forslag, der blev bakket op af Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Venstre. Socialdemokraterne og SF stemte imod. Absurd undersøgelse Fra selve den lange debat, er det værd at hæfte sig ved, at Kenneth F. Christensen (A) pointerede, at det var Socialdemokraternes klare opfattelse, at advokatundersøgelsen bakkede godt op om det interne notat fra december 2013, som et flertal dengang ikke anså for fyldestgørende: - Advokatens undersøgelse præciserer, at notatet fra 2013 var fyldestgørende. Der er nu brugt 400.000 kr. på en undersøgelse, som intet nyt bringer frem... Også Niels Ulsing (F) havde denne opfattelse: - Det var unødvendigt at bruge 400.000 kr. på advokatundersøgelsen. Vi kunne have lukket sagen tidligere med udgangspunkt i vores egen rapport... Steen Ørskov (C) havde en anden opfattelse: - Jeg må konkludere, at det har vist sig at være det rigtige, at vi fik sagen frem i dagens lys - og fik undersøgt tingene grundigt. Problemet har ligget i det ledelsesmæssige svigt, hvor nogen ikke har været dygtige nok til at se det misforhold, der var i forhold til den økonomiske side af sagen. Undersøgelsen har medført, at direktionen har ændret retningslinjer for støtte og tilskud fra det såkaldte Risikoforum, og der er strammet op på det ledelsesmæssige ansvar. Desuden er der også en sag på vej gennem systemet om, at der kigges på personalegoder og sikres en vis ensartethed af disse i Hvidovre kommune. Så har undersøgelsen afdækket, at reglerne for beskatning af medarbejdernes goder i projektet ikke blev håndteret rigtigt og grundigt nok. Sløseriet må kommunen tage på sin kappe og dække økonomisk. Jeg savner dog advokatens svar på, om sagen burde være kommet til økonomiudvalgets eller kommunalbestyrelsens kendskab på et tidligere tidspunkt... Arne Bech (H) var enig med Ørskov: - Vi bad advokaten om at placere det juridiske og det politiske ansvar. Vi får intet svar på spørgsmålet om det politiske ansvar. Borgmesteren har handlet korrekt - juridisk. Men det er da absurd, at når vi beder om en professionel rapport, der skal undersøge borgmesterens rolle - så sidder borgmesteren for bordenden! Tingene vender helt på hovedet. Den person, der skal undersøges, skal da ikke sidde for enden af bordet... Klart flertal uddelte næse Karl Erik Høholt (V) efterlyste også en placering af det politiske ansvar. Mikkel Dencker (O) pointerede, at undersøgelsen på ingen måde havde været overflødig: - Der er tale om et projekt til en meget stor sum penge. Vi viser med undersøgelsen, at vi tager sagen særdeles alvorligt... Mogens Leo (Ø) roste medarbejderne for deres flotte indsats: - Det er godt gået, at så mange har gennemført cykelturen. Undersøgelsen placerer ansvaret et eller andet sted midt imellem direktion og borgmester... Enden på den lange debat, der strakte sig over det meste af en time blev, at et klart flertal i kommunalbestyrelsen mente, at det var passende at tildele borgmester Helle Adelborg en næse for ikke at have orienteret økonomiudvalget om sagen, da hun blev bekendt med den. Borgmesteren fik altså en næse af flertallet. At hun ikke, ifølge redegørelsen, kan holdes juridisk ansvarlig fandt flertallet altså uvæsentligt. Det var det manglende politiske ansvar, der interesserede Hvidovrelisten, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Konservative.

Publiceret 02 September 2014 08:00