j

j

Så blev der taget hul på budgetdrøftelserne

Endnu svært at sige noget fornuftigt om, hvordan dette års budgetaftale kommer til at se ud

Kommunalbestyrelsen havde i sidste uge 1. behandling af næste års budget.

Af
 oas

Som grundlag for drøftelserne havde politikerne et budgetforslag - udarbejdet af direktionen, der den 1. august udsendte et administrativt forslag til "Budget i balance". Budgetforslaget fra direktionen tog udgangspunkt i basisbudgettet for 2015, som det så ud i oktober sidste år ved vedtagelsen af dette års budget. Alle partier havde naturligvis bemærkninger til budgetforslaget. Eksempelvis mente Mogens Leo Hansen (Ø) at det var det mest "kedelige og idéforladte budgetforslag i mange år": - Det er blottet for politisk indhold og visioner, sagde han... Arne Bech (H) var enig med Mogens Leo om manglen på politiske ambitioner i forslaget. Niels Ulsing (SF) mente, at Hvidovre denne gang har et bedre udgangspunkt for at lande et fornuftigt budget, end de sidste mange år: - Det har vi fordi budgetsituationen stille og roligt er forbedret år for år under det røde flertal. Vi har fået et katalog, baseret på budgetanalyser. Jeg kan dog melde ud med det samme, at der er en hel del af de forslag, som SF ikke kan støtte... Karl Erik Høholt (V) savnede politiske ambitioner og visioner fra det konstituerede flertals side: - Sidste års budgetforhandlinger var mildt sagt ikke særligt vellykkede, og resultatet blev, at kommunalbestyrelsen måtte stemme de enkelte partier og listers forslag, som indtil mødet ikke var kendte i fuldt omfang, igennem punkt for punkt. Der var med andre ord ikke åbenhed i processen. Ingen, måske med undtagelse af borgmesteren, havde mulighed for at danne sig et fuldt overblik. Venstre mener, at byens borgere og kommunes ansatte fortjener en mere seriøs budgetproces. Vi skal have mere åbenhed og debat, flere reelle forhandlinger og helst et budget, som et bredt flertal i kommunalbestyrelsen kan støtte. Derfor har Venstre anlagt en ny linje, hvor vi fremlægger et samlet budgetforslag i umiddelbart forlængelse af 1. behandlingen. Budgetforslaget er offentliggjort på vores hjemmeside og er et arbejdsdokument, det kan tilrettes og hvori der kan foretages ændringer... - Det er vigtigt at budgettet er i balance, pointerede Mikkel Dencker (O): - Vi byder senere ind med vores idéer og håber på en bred budgetaftale... - Jeg finder budgetudspillet alarmerende uambitiøst og ideforladt - det er et rigtigt embedsmandsbudget, mente Steen Ørskov (C): - Vores hovedbudskab er at lade den enkelte borger få mulighed for at bestemme lidt mere over sine egne penge...

Publiceret 16 September 2014 08:00