(Colourbox).

(Colourbox).

Helhedsplanen og Lænken sætter fokus på alkoholisme

ALKOHOLISME: Helhedsplanen i Køge sætter - i samarbejde med foreningen Lænken - fokus på alkoholisme, når der tirsdag den 7. oktober inviteres til temaaften om emnet. Arrangementet foregår i Ellehusets festsal fra kl. 19-21.
På temaaftenen kan man høre personlige beretninger fra personer, der har været afhængige af alkohol samt blive klogere på behandlingsmulighederne ved et oplæg fra en sygeplejeske, som er tilknyttet Lænkens ambulatorium.
Boligsocialkoordinator i Ellemarken, Maja Munch Nielsen fortæller, at arrangementet er blevet til på opfordring af en lokal beboer i Ellemarken.
- Hun er selv ædru alkoholiker og fortalte mig at hun oplever, at der er et behov for oplysning og aftabuisering af emnet. Hendes opfattelse er, at mange alkoholikere skjuler sig derhjemme og ikke søger hjælp til at få bugt med deres misbrug, fortæller Maja Munch Nielsen.
Denne betragtning bekræftes af Dansk Misbrugsbehandling, der på deres hjemmeside skriver, at det er sjældent, at alkoholikeren selv erkender alvoren af sit problem.
- Det er sjældent, at en alkoholmisbruger selv erkender alvoren af sit problem, og det er derfor vigtigt, at man som familie, ven, pårørende, kollega eller arbejdsgiver griber ind, og hjælper til at alkoholikeren får den nødvendige behandling, hedder det på hjemmesiden.
Derfor henvender temaaftenen sig i høj grad til ikke-alkoholikere. For at de kan gribe ind overfor en alkoholikers misbrug, er det nødvendigt, at de har den nødvendige viden om lidelsen.
Det er vigtigt at være opmærksom på tegn på alkoholisme
Ifølge Sundhedsstyrelsen er typiske tegn på, at man har et alkoholmisbrug, at man er begyndt at drikke alene, at man drikke større mængder alkohol i hverdagene, og at man må drikke mere og mere for at blive påvirket. Kan man genkendende disse tegn hos sig selv eller hos en pårørende, er der behov for at man søger hjælp.
Et af de steder, man kan få hjælp, er i Lænkens lokalafdeling i Køge, der har eget ambulatorium, hvor sygeplejersker vejleder og giver råd til, hvordan man kan komme ud af afhængigheden. Desuden er Lænkeforeningen et tilbud om socialt sammenværd med andre alkoholikere, der kan støtte en i at fastholde et liv uden alkohol.
Niels Puch De Lasson, der er formand Lænken i Køge forklarer, at det i en kultur som den danske er let at udvikle et alkoholmisbrug:
- I Danmark indgår alkohol som en naturlig del af de fleste sociale komsammener, og det er derfor let at udvikle alkoholisme uden at man selv eller ens omgivelser lægger mærke til det. Han er derfor glad for at samarbejde med Helhedsplanen om at øge kendskabet til alkoholisme, og hvordan det kan behandles.
- Jo mere viden om alkoholisme vi kan udbrede, jo flere alkoholikere kan vi nå ud til og hjælpe til et bedre liv uden alkohol, fastslår Niels Puch de Lasson.

Program for temaaften

På temaaften vil man bl.a. høre oplæg fra to ædru alkoholikere med hver deres unikke historie ind og ud af misbruget. Desuden kan man høre mere om Lænkens tilbud fra lokalformand Niels Puch De Lasson og ambulatorium sygeplejeske Tessa Føhn Madsen.
Mødet foregår i Ellehuset, Parkvej 128 i Køge.
Arrangementet er åbent for alle, og tilmelding er ikke nødvendig, men kom i god tid for at få en plads. Der vil blive serveret the, kaffe og kage i pausen.
pm

Publiceret 02 October 2014 06:00