Niels Ulsing.

Niels Ulsing.

- Unødvendige besparelser...

- Der er forskellige politiske historier og traditioner fra kommune til kommune. Jeg er sikker på, at der kan findes mange andre kommuner med få partier bag budgetforlig, og som borgmesteren har udtalt, er der i Hvidovre, et meget forskelligt syn på, hvordan et budget bør se ud.

Af
oas@hvidovreavis.dk

Tilbage i tiden, har SF stået uden for mange budgetforlig på grund af voldsomme besparelser og forringelser, som vi har anset for unødvendige. Det er også vores begrundelse for ikke at være med vedrørende budget 2015. Besparelsen på skoleledelsen er f.eks. helt unødvendig og et meget forkert signal i forhold til skolereformen. Kommunens regnskaber har de sidste fem år vist, at kommunen har en solid økonomi og en fornuftig likviditet. Det gør det svært at acceptere, at vi skal blive ved med at foretage en række besparelser og forringelser, og svært at forstå, at nogle partier og lister bliver ved at omtale vores økonomiske situation som problematisk og usikker. Der er som regel mange partier og lister bag de fleste af de enkelte budgetforslag, men der er også nogle helt afgørende politiske holdninger, som gør det svært, at nå frem til forlig. Skal vi have serviceforbedringer og mere velfærd eller skattelettelser? Skal vi beslutte personalereduktioner og fiktive effektiviseringsgevinster eller trække på en bund solid kassebeholdning? For bare at nævne nogle af de væsentligste forskelle. Vi har desværre i mange år, haft en kommunalbestyrelse, hvor det er mere reglen end undtagelsen, at der klages til Statsforvaltningen, at der diskuteres procedure, at der konstant ledes efter fejl, at der udtrykkes mistro til borgmesterens dispositioner osv. Det gør det ikke nemmere, at finde sammen i brede forlig.

Publiceret 14 October 2014 08:00