Peter Fosgrau.

Peter Fosgrau.

Vejlenser i spidsen for milliardprojekt

Peter Fosgrau, Vejle, bliver ny projektdirektør, der skal stå i spidsen for at føre planerne om det nye universitetshospital i Odense til 6,3 milliarder kroner ud i livet. Han afløser Niels Mortensen, der fratræder på grund af sygdom. Peter Fosgrau fortsætter samtidig som direktør og medlem af direktionen på Odense Universitetshospital.
Det nye universitetshospital bliver Danmarks største helt nye sygehus og er planlagt til at stå færdigt i 2022. Peter Fosgrau har været konstitueret i stillingen som projektdirektør siden juni 2014, da Niels Mortensen blev sygemeldt.
Peter Fosgrau kom til det syddanske sundhedsvæsen i 2009, hvor han blev direktør på Sydvestjysk Sygehus. I 2011 rykkede han til Odense Universitetshospital for at blive direktør og en del af direktionen der. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.
“Peter Fosgrau har en meget omfattende ledererfaring og har det nødvendige kendskab til at styre større byggerier. Det er en stor fordel, at han kender OUH indefra. Det giver ham rigtig gode forudsætninger for at skabe de bedste rammer for fremtidens patienter og medarbejdere på det nye universitetshospital,” siger sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær.
Den vigtigste opgave for projektorganisationen lige nu er at gøre det såkaldte dispositionsforslag klar til politisk behandling sammen med totalrådgiveren for det nye sygehus. Dispositionsforslaget fastlægger, hvordan det nye sygehus skal disponeres, så det kan favne den forventede aktivitet i 2022 og samtidig bygges inden for budgettet. Dispositionsforslaget ventes færdigt i februar 2015.
Niels Mortensen, der nu fratræder, har været projektdirektør for Nyt OUH siden 2008.
“Jeg er ked af, at Niels Mortensen har måttet fratræde på grund af sygdom. Han har ydet en stor indsats som projektdirektør for Nyt OUH og i det hele taget i det danske sundhedsvæsen i flere årtier. Jeg glæder mig dog samtidig over, at Peter har indvilget i påtage sig opgaven som projektdirektør for Nyt OUH og ser frem til et fortsat godt samarbejde med ham,” siger Jens Elkjær.
Peter Fosgrau kommer til at løse sine ledelsesopgaver i projektorganisationen i tæt samarbejde med vicedirektør Torsten Lundgreen. Peter Fosgrau fortsætter som direktør på OUH, men kommer til at lægge sin hovedindsats i projektorganisationen. Peter Fosgrau refererer fortsat til sundhedsdirektør Jens Elkjær.
Peter Fosgrau blev uddannet som cand.scient.pol. i 1983 og har siden 1989 fungeret i forskellige lederstillinger. Han er 57 år, gift, har fire børn og bor i Vejle.

Publiceret 21 October 2014 17:00